Nieuws

29 juni 2012

Wereldwijd verdrag voor bescherming audiovisuele uitvoeringen een feit

Algemeen

Op maandag 26 juni 2012 werd op de diplomatieke conferentie van The World Intellectual Property Organization (WIPO) een nieuw verdrag voor audiovisuele uitvoerende kunstenaars gesloten. Een historisch moment, aangezien hiermee eindelijk de achterstand in bescherming werd weggewerkt voor uitvoerende kunstenaars die werken in de film- of televisiesector. Uitvoerende kunstenaars die werkzaam zijn in de muziekbranche verkregen immers al vanaf 1996 bescherming via het internationaal verdrag “WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)”.    

De diplomatieke conferentie startte vorige week in Beijing en werd bezocht door vertegenwoordigers van 156 lidstaten en diverse belangen- en koepelorganisaties waaronder FIA, FIM en AEPO ARTIS. Bij de opening riepen acteurs over de hele wereld voor de adoptie van het verdrag, zoals Meryl Streep en Antonio Banderas.

In 2000 had de WIPO ook een speciale diplomatieke conferentie georganiseerd over een concept verdragstekst, maar uiteindelijk zijn die gesprekken stuk gelopen op het artikel betreffende de overdracht en de uitoefening van rechten van uitvoerende kunstenaars. Nu, twaalf jaar later, werd uiteindelijk toch overeenstemming bereikt over een nieuwe tekst.

Het verdrag voorziet in bescherming voor het gebruik van de prestaties van uitvoerende kunstenaars die meewerken aan audiovisuele producties via de toekenning van economische en morele rechten en vergoedingen in het geval van overdracht aan de producent. Zie voor de volledige verdragstekst:

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/trtdocs_wo034.html.

Het verdrag zal in werking treden op het moment dat 30 lidstaten die bij WIPO zijn aangesloten het ratificeren. In veel landen waar het verdrag  zal worden aangenomen zal de positie van uitvoerende kunstenaars aanzienlijk worden versterkt.

 

Oorprongkelijke link: https://www.mynorma.nl/website/viewitem/nieuws/83.htm

Laatste nieuws