Nieuws

19 januari 2016

Wat zijn jouw ervaringen met de CAO theater?

Toneel

Wat zijn jouw ervaringen met de CAO theater? 

De cao Theater en Dans werd in maart 2015 Algemeen Verbindend Verklaard (AVV). Daarmee is de cao niet alleen van toepassing voor gezelschappen die lid zijn van werkgeversvereniging NAPK, maar voor alle gezelschappen en instellingen die zich voor het grootste deel met Theater en Dans bezig houden. Per 1 juli 2016 moet de cao weer vernieuwd worden en daarom willen cao partijen graag weten hoe de cao in de praktijk wordt gebruikt. FNV KIEM/ACT en NAPK houden daarom een peiling over de ervaringen met de cao.

Peiling
Om inzicht te krijgen in jullie ervaringen met de cao en eventuele wensen voor de toekomst, vragen wij jullie om deze met ons te delen via een korte vragenlijst. Daarbij willen we benadrukken het niet om een nalevingscampagne gaat. Werkgevers ontvingen een soortgelijke vragenlijst. De informatie uit de peiling wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de cao na 1 juli 2016, waarbij het onze bedoeling is deze zo goed mogelijk te laten aansluiten op de bedrijfsvoering van gezelschappen en instellingen in de sector Theater en Dans.

Daarom nodigen wij jullie om uit deel te nemen aan de peiling via de link: https://nl.surveymonkey.com/r/Q3HSCBC. Graag voor 28 januari 2016 invullen. Het invullen zal niet meer dan 10 minuten vergen.

Laatste nieuws