Nieuws

11 december 2020

Verslag thema-avond Inclusiviteit

ACT Nieuws

Onze eerste Thema-avond Inclusiviteit is achter de rug.
Bij ACT is er sinds 2015 al een start gemaakt met de diversiteitscommissie waarin oa Raymi Sambo, Ghieslaine Guardiola, Dewi Reys, Jasmine Sendar en Maeve van der Steen zitting hadden. Deze mensen hebben al veel dingen bereikt door gesprekken te voeren bij het FPK (Fonds Podiumkunsten) en Het Filmfonds als het gaat om bewustwording over het feit dat alle acteurs betrokken moeten worden in onze industrie.
Hiervoor zijn we ze zeer dankbaar.
Nu, in een periode waarin steeds meer mensen ervan doordrongen lijken te raken dat het in de film- en televisieindustrie en in het theater nog steeds veel te eenzijdig gekleurd is hebben we besloten om de commissie nieuw leven in te blazen. Met een aantal nieuwe leden. Omdat het niet alleen om kleur gaat maar ook om gender, sexuele geaardheid, leeftijd, minder valide mensen en man/vrouw verhoudingen. En vandaar ook heet de commissie vanaf heden de Inclusiviteitscommissie.

In het Polanentheater hebben we ons aan jullie voorgesteld en hebben we een aantal mensen uitgenodigd die met hetzelfde thema bezig zijn.
Jacqueline Blom vertelde ons haar voornemen om nu eens echt iets te doen aan de scheve verhoudingen mannen-, en vrouwenrollen in ons vak. Ze heeft een podcast gemaakt (De Bitch en de hoer) en is ism de universiteit Utrecht een onderzoek gestart naar feiten hieromtrent.
Zeer inspirerend om te horen hoe zij het heft in handen heeft genomen. Ze sloot af met; ‘We doen onszelf te kort’.
George Elias Tobal en Eran Ben Michael kwamen ons vertellen over hun voorstelling ‘George en Eran worden racisten’ waarin ze geprobeerd hebben zichzelf echt te bevragen over het onderwerp. Een voorstelling over het gepolariseerde racisme debat. Humor was daarbij de insteek, waardoor de pijnlijke onderwerpen beter tot hun recht kwamen. Ze benadrukten hoe belangrijk ’t is om met elkaar in gesprek te blijven. Want dat het pijnlijk is om over racisme te praten, is een feit. En daarom juist nodig! Want pas als het pijnlijk wordt kun je eerlijk zijn.
Michael Schnörr is lid van Asian Raisins. Een organsatie die zich inzet om racisme tegen mensen met een aziatische uitstraling op te sporen en tegen te gaan. Zelf heeft hij als acteur ook te maken gehad met racisme. Hij vertelde daar een zeer schrijnend voorbeeld over dat veel mensen in de zaal en thuis aangrepen.
Tenslotte kwam Halil Karaaslan ons vertellen over zijn werk als docent maatschappijleer en zijn rol als programmamanager diversiteit en inclusiviteit. Hij geeft masterclasses over inclusiviteit aan oa de ATD (Amsterdamse Academie voor Theater en Dans) en de Filmacademie in Amsterdam. Hij sprak over hoe belangrijk het is om het gesprek te voeren met elkaar. In een safe space. Omdat het ongemakkelijke gesprekken kunnen zijn. Elkaar horen en begrijpen is het begin van verbetering. Hij vertelde enthousiast dat hij deze Thema-avond daar een goed voorbeeld van vond.
De avond kon ook gevolgd worden via Youtube en er kwamen veel reacties. De DDG (Dutch Directors Guild) gaf aan te willen samenwerken wat we zeker van plan zijn. Er kwamen ook  opmerkingen over dat praten goed is maar dat er ook concrete plannen gemaakt en uitgevoerd moeten gaan worden. Terecht. Dat is zeker onze volgend stap.
We zijn ontzettend blij met de mails en verhalen die we hebben gekregen. Die verhalen, daar gaat het om. Er zijn er velen. Meer dan er nu te zien zijn in onze films, theaters en op de TV.
Daarom willen graag afsluiten met de woorden van Jacqueline Blom:
‘We doen onzelf te kort’ 
We gaan aan het werk. Jullie horen van ons.
En heb jij een goed idee of een belangrijk verhaal, mail ons alsjeblieft. Dat kan rechtstreeks via inclusiviteit@acteursbelangen.nl.

En wil je de hele avond terugkijken? Dat kan via deze link.

De Commissie Inclusiviteit

Laatste nieuws