Nieuws

4 april 2023

Verslag ALV – 27 maart 2023

ACT Nieuws

Afgelopen maandag, 27 maart, liep Manoushka nog één keer met ons door het jaarverslag en de plannen heen. Hierbij de highlights van wat er besproken is, maar ook vooral van de toekomstplannen! Voor het hele jaarverslag, klik hier.

Samenwerkingen
ACT werkt, zoals je misschien weet, met vele organisaties samen. Zo werd er in 2022 met onder meer DAFF, de Creatieve Coalitie, het Theaterfestival, KLEUR, Nederlands Film Festival, Kunstenbond, NORMA, Netwerk Scenarioschrijvers, PAM, Platform Makers, NBF, NAA, casting directors, DDG, Mores.online en vele anderen samen. In 2023 zal dit worden voortgezet en ook worden uitgebreid. Zo zou er bijvoorbeeld dit jaar op het Nederlands Film Festival meer voor acteurs moeten worden georganiseerd.

Inclusiviteit
Inmiddels is de Commissie Inclusiviteit gegroeid naar 12 mensen waarin de inclusiviteit breed gedragen wordt. We zijn op verschillende manieren actief betrokken geweest bij het Nederlands Film Festival (NFF). Er is een ‘intieme’ bijeenkomst geweest voor queer acteurs en samen met Vrouwen in Beeld is er een onderzoek opgestart over de positie van de vrouw in onze sector. Dit is een vervolg op het onderzoek Beter is nog niet goed. Deze bijeenkomsten worden als heel fijn en inspirerend ervaren! De resultaten van dit onderzoek worden uiteraard breed gedeeld zodra deze er zijn. Er was ook de wens om op de site beter te kunnen selecteren op de leden. Zeker ook als het lid een bijzonderheid (of beperking of handicap) heeft. Eind 2022 is het plan hiervoor gemaakt en de implementatie op de site is in volle gang. Dit is ook meteen een pleidooi om je profiel up-to-date te maken!

Thema-avonden en de Workshop Week
Ook dit jaar zijn er weer thema-avonden en wordt de Workshop Week (22 – 26 mei) georganiseerd. De toezegging voor 2023 van het Filmfonds is inmiddels officieel binnen! Op 22 april is de thema-avond Veilige Werkvloer en kan je meedenken over de toekomst van onze sector op het gebied van veiligheid, gedragscodes en omgangsvormen! We zullen het dan ook over Mores.nl en de huidige stand van zaken hebben.

Netflix
Begin mei heeft ACT met Netflix om tafel gezeten. De belangrijkste uitkomsten daarvan waren:

  • De exclusiviteitsclausule zoals die in de eerste contracten van Netflix in Nederland stond was onwerkbaar en is aangepast op verzoek van ACT en de NAA! (om exclusief voor een serie beschikbaar te blijven voor bv 2 jaar zijn de dagprijzen absoluut niet toereikend).
  • Netflix zegt altijd bereikbaar te zijn voor een gesprek met ons mocht er in de toekomst nog zoiets gebeuren. Mocht je tijdens je werk een probleem ervaren met Netflix, laat het ons dan weten! De contacten zijn er nu en samen staan we sterk.

Keteltafels, PAM/Norma en De Creatieve Coalitie
Een nieuw initiatief dit jaar is de Keteltafels. Per branche zitten de vertegenwoordigers van hun vakgebied met elkaar om tafel om te zorgen voor eenduidige afspraken (denk aan acteurs, regisseurs, cameramensen, belichters etc). Vanuit ACT schuiven hiervoor Reinout Bussemaker en Rein Hofman aan. De overheid is het met ons eens dat er te weinig wordt betaald voor teveel werk. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat iedereen ‘waard is’. In de toekomst moet over vergoedingen worden gepraat en moet er een loonhuis komen. Een complex proces maar wat in ieder geval duidelijk is, is dat er een bodemtarief komt van wat acteurs per draaidag zouden moeten verdienen. Ook passieprojecten moeten worden gefinancierd. Wordt vervolgd!

Bij Norma is het afgelopen jaar de rust teruggekeerd. ACT heeft een zetel in de Raad van Toezicht die Christopher Parren bezet en een zetel in de Cie R&SC. Tot april 2023 wordt die bezet door Manoushka Zeegelaar Breeveld. Vanaf dan gaat Jennifer Evenhuis de honneurs waarnemen! Ook komt er een commissie Norma bij ACT met onder anderen Willem Voogd. Verder heeft de Creatieve Coalitie zich hervormd tot een goedlopende organisatie. Een groot deel van het jaar is Malou Gorter vertegenwoordigd geweest in het bestuur hiervan. Inmiddels heeft Bert Wagenaar van Kreveld haar plek overgenomen.

Laatste nieuws