Nieuws

17 februari 2013

Uitzonderingen in uitkeringen afgeschaft

ACT Nieuws

Per 1 juni worden de uitzonderingen in uitkeringen voor acteurs en andere artiesten afgeschaft. Als onderdeel van eerder besloten vereenvoudigingen van (UWV-)regelingen wordt een nieuw ‘dagloonbesluit’ getroffen. Het dagloon is het maximale loon per dag, waarmee de hoogte van de uitkering, zoals WW, wordt bepaald. In het verlengde daarvan worden twee uitzonderingen in de regels voor werkloosheid- en arbeidsongeschiktheiduitkeringen, die gunstig zijn voor musici en artiesten, afgeschaft.

Lees hieronder de reactie van ACT, FNV Kiem en de NtB.

Asscher maakt WW voor musici en artiesten praktisch onmogelijk  

 

Amsterdam, 19 februari 2013 – De afschaffing van de speciale WW-regeling voor musici en artiesten maakt het voor veel musici en artiesten praktisch onmogelijk om een werkeloosheidsuitkering te krijgen. Vanaf 1 juni moeten ze een veel langere periode aaneengesloten gewerkt hebben om er voor in aanmerking te komen. Beroeps- en belangenorganisaties van musici en artiesten slaan alarm over deze “domme versimpeling” van de regels. “Het levert het Rijk nauwelijks geld op, maar ontneemt duizenden musici en artiesten juist in deze barre tijden een financiële strohalm”, aldus de gezamenlijke organisaties.

 

Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een voorstel van minister Asscher (SZW), dat een einde maakt aan twee specifieke voorwaarden voor musici en artiesten om een WW-uitkering te kunnen krijgen. Voor deze groep geldt nu nog de eis dat ze van de voorafgaande 39 weken er in minstens 16 gewerkt moeten hebben om in aanmerking te komen voor een uitkering. Vanaf 1 juni vallen podiumkunstenaars in de algemene regeling, waarin een ‘wekeneis’ geldt van 26 gewerkte weken uit 36. De uitkering zal bovendien lager gaan uitvallen.

 

Op het eerste gezicht lijkt het te rechtvaardigen om alle in loon dienst werkenden gelijk te behandelen, zo stellen toonkunstenaarsbond NTB, acteursbelangenvereniging ACT en kunstenaarsvakbond FNV KIEM. Maar gelijkstelling gaat voorbij aan het feit dat veel musici en artiesten extreem korte contracten – vaak maar voor één optreden – aan elkaar proberen te rijgen tot een inkomen. Zeker tegen het licht van de huidige cultuurbezuinigingen wordt het praktisch onmogelijk om aan de eisen van de algemene regeling te voldoen.  En dus kunnen ze dan, àls het stilvalt, fluiten naar een uitkering waar ze wel premie voor betalen, aldus de organisaties.

 

In de huidige arbeidsmarkt, waarin steeds meer werkenden het moeten hebben van splintercontracten, is een beschermde positie voor musici en artiesten volgens Asscher “niet te rechtvaardigen”. Dat is een absurde omkering van de werkelijkheid, zo stellen de gezamenlijke organisaties. Juist nu grotere groepen werkenden in deze specifieke situatie terecht komen is de noodzaak groter dan ooit om de regeling niet alleen in stand te houden, maar zelfs toegankelijk te maken voor alle flexwerkers.

 

Het gevolg van de maatregel zal zijn dat de betrokken artiesten en musici zich gedwongen zien zzp’er te worden. WW-premie betalen voor een voorziening waar ze nauwelijks meer aanspraak op kunnen maken wordt immers zinloos. De belangenverenigingen zien daarmee een onderklasse opdoemen van zelfstandige podiumkunstenaars die spaarzame, korte opdrachten combineren met veelal nauwelijks geschoold uitzendwerk, tegen bodemtarieven en zonder werkeloosheid-, arbeidsongeschiktheid- en pensioenvoorziening.

 

NTB, ACT en FNV KIEM roepen de Tweede Kamer op om – juist in deze tijden van straffe cultuurbezuinigingen en grootschalig ontslag in de sector – de afschaffing van deze regeling ongedaan te maken.

Laatste nieuws