Nieuws

29 oktober 2013

Toch geen geld nieuwe artiestenregeling

Algemeen

Asscher maakt artiesten blij met dode mus

Musici en artiesten werken meestal op korte contracten voor steeds andere werkgevers. Ze betalen daardoor ook een hoge WW-premie. Maar door hun werkpatroon komen ze bijna nooit aan de eis van 26 gewerkte weken voor de WW. Een nieuwe regeling om dit op te lossen kan niet doorgaan, omdat het geld dat minister Asscher hiervoor had beloofd, er niet blijkt te zijn.

Begin dit jaar heeft minister Asscher de speciale WW-regeling voor kunstenaars en artiesten afgeschaft. In mei 2013 werd bekend gemaakt dat de huidige regeling tot 1 januari 2014 op het huidige niveau blijft. Daarbij beloofde de minister dat de culturele sector zelf andere oplossingen mocht zoeken. 

Daarvoor konden ze de WW-premies gebruiken die door afschaffing vrijkomen. Intussen blijkt dat de WW-premies voor korte contracten juist omhoog gaan. Er is dus geen extra geld. Tot grote frustratie van de culturele sector, die juist aan de slag wil met een nieuwe voorziening. Die regeling zou werkloze musici en artiesten een inkomen moeten bieden én hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in de creatieve sector verbeteren.

Geen extra geld
Maar het geld is er dus niet. Had u dat in mei niet kunnen voorzien, zo vraagt de sector nu aan de minister. En: ‘Was het niet heel gemakkelijk een dergelijke belofte te doen, om ons zoet te houden?’ En wat heeft de minister nu voor alternatief voor al die artiesten en musici? Inger Minnesma is bestuurder kunsten van FNV KIEM, die werkt aan zo’n nieuwe regeling samen met de NTB (vakbond voor musici), ACT (acteursbelangen.nl), NAPK (Nederlandse associatie voor podiumkunsten) en Kunsten ’92 (Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed). 

Minnesma: “Wij zijn natuurlijk erg verbaasd. In zijn brief van afgelopen mei heeft de minister het uitdrukkelijk over de vrijvallende premiegelden van de WW, die de culturele sector kan gebruiken voor een regeling voor werkloze musici en artiesten. Maar dit lijkt nu inderdaad een dode mus.”

Laatste nieuws