Nieuws

26 september 2012

TIN collectie naar UvA

Algemeen

De unieke theatercollectie en de mediatheek van het TIN worden vanaf 2013 ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam. Daarmee is de bestaande collectie voor de toekomst veilig gesteld en blijft deze toegankelijk voor educatie en onderzoek, voor liefhebbers en professionals. Dit is de uitkomst van het overleg van de afgelopen weken tussen de Universiteit van Amsterdam (UvA), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en het TIN. 
 
“We zijn ontzettend blij en opgelucht dat de collectie op deze manier volledig en toegankelijk blijft”, aldus TIN directeur Pim Luiten.  

Wat houdt dit in: 
• De collectie met onder andere affiches, kostuums, schilderijen, maquettes
  en theaterfoto’s wordt ondergebracht bij Bijzondere Collecties.
• De TIN mediatheek wordt opgenomen in de Universiteitsbibliotheek. 
• Gezamenlijk zal worden gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de
  collectie uit te breiden en voor een breder publiek zichtbaar te maken.
• Het beheer van de collectie zal gefinancierd worden uit de bestaande
  reserves van het TIN.
• Het beroep dat het TIN had aangetekend tegen het besluit van het ministerie
  van OCW om de zogeheten bestemmingsreserves te blokkeren komt te
  vervallen.

Theater Instituut Nederland wordt per eind 2012 opgeheven – alle medewerkers verliezen hun baan. De Stichting TIN blijft, zonder vast personeel, bestaan en zal zich blijven inzetten voor het levend houden van de Nederlandse theatergeschiedenis

Laatste nieuws