Nieuws

20 november 2016

Stemadvies van ACT aan haar leden over One Issue CAO Vrije Theaterproducenten

Algemeen

ACT geeft een negatief stemadvies uit over de One Issue CAO Vrije Theaterproducenten, afgesloten tussen de Kunstenbond en de VVTP.

14 nov. j.l. hebben de Kunstenbond -de opvolger van FNV Kiem- en de VVTP (Vereniging Vrije Theaterproducenten) een voorlopig akkoord bereikt over een One Issue CAO waarin nieuwe afspraken zijn gemaakt over flexibele arbeidscontracten. Deze One Issue CAO zou als opmaat moeten gelden voor een volledige CAO Vrije Theaterproducenten. 

De Kunstenbond heeft haar betrokken leden gevraagd om een stemadvies over deze One Issue CAO te geven. Dit stemadvies is 14 nov. rondgestuurd aan alle uitvoerenden die in het verleden onder contract hebben gestaan bij één van de vrije theaterproducenten en kan tot en met 24 nov. aanstaande worden ingediend bij de Kunstenbond.

ACT geeft haar leden die hierbij betrokken zijn een negatief stemadvies. Wij zijn van mening dat de in de One Issue CAO gemaakte afspraken te weinig de belangen van acteurs reflecteren en te eenzijdig die van de werkgevers, namelijk de aangesloten producenten van de VVTP.

Voor vragen kunt u mailen met info@acteursbelangen.nl

Laatste nieuws