Nieuws

21 november 2011

Standaardbepaling rechten

ACT Nieuws

ACT vraagt alle leden om vanaf vandaag de door PAM en de agenten gezamenlijk geformuleerde standaardclausule voor LIRA-, VEVAM- en NORMArechten te hanteren in de contracten met producenten. In de onderhandelingspraktijk levert het uitzonderen van deze rechten regelmatig problemen op. De clausule waar de agenten goede ervaringen mee hebben en die de steun heeft van LIRA, VEVAM en NORMA luidt:

“Van de in deze overeenkomst overgedragen of verleende rechten en/of aanspraken zijn uitgezonderd de rechten en/of vergoedingsaanspraken die door LIRA / (of) VEVAM /( of) NORMA collectief worden of zullen worden geëxploiteerd.”

Laatste nieuws