Nieuws

27 oktober 2023

Solidariteitslidmaatschap Kunstenbond

ACT Nieuws

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen ACT en de Kunstenbond steeds intensiever geworden. Hieronder geven we je even wat concrete voorbeelden:

 • Betere arbeidsvoorwaarden en tarieven: samen met de Kunstenbond worden de CAO onderhandelingen gedaan en trekken we op bij de Ketentafels voor betere tarieven en arbeidsvoorwaarden;
 • We stemmen onze belangenbehartiging af bij Collectieve Beheerorganisaties als het gaat om auteursrecht en naburig recht;
 • De Kunstenbond verzorgt ook een aantal workshops tijdens de ACT Workshop Weken en we organiseren samen workshops voor het berekenen van een eerlijk tarief, waarvoor we ook samen een tariefkaart (spiekbriefje) hebben ontwikkeld.
 • We werken intensief samen binnen de Creatieve Coalitie om als vertegenwoordigers van werkenden in de hele creatieve en culturele sector een sterke gezamenlijke stem bij beleidsmakers en politici te hebben.

Is er nog meer mogelijk?

Verschillende keren hebben we met de Kunstenbond gesproken over de mogelijkheden om jullie ook toegang te geven tot de juridische dienstverlening van de Kunstenbond en andere voordelen die de vakbond biedt. Uit die gesprekken is een aanbod gekomen voor een +lidmaatschap. Dit aanbod houdt in dat acteurs die al lid zijn bij ACT Acteursbelangen met een extra voordeel ook lid kunnen worden van de Kunstenbond.

Maak kennis met het solidariteitslidmaatschap

Met een solidariteitslidmaatschap kun je al laagdrempelig kennismaken met de Kunstenbond. Dit lidmaatschap kost € 5,50 per maand. Je bent dan ACT-Kunstenbond solidariteitslid:

 • Je blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen door middel van de nieuwsbrief van de Kunstenbond en je hebt toegang tot de informatievoorziening van de Kunstenbond
 • Toegang tot handleidingen en instructies, bijvoorbeeld voor belastingaangifte, fondsenwerving of contracten
 • Toegang tot bijeenkomsten met vakgenoten, waaronder het maandelijkse koffie-uurtje en thema-cafés, waarbij juristen aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen
 • Korting op workshops en trainingen voor professionele ontwikkeling (voorbeeld: https://kunstenbond.nl/nieuws/workshop-werken-met-een-intimiteitscoordinator)
 • Tot een uur per jaar toegang tot de telefonische helpdesk voor de beantwoording van juridische of bedrijfskundige vragen
 • Toegang tot juridische ondersteuning voor 100 euro per uur algemene zaken of 145 euro per uur voor zaken aangaande auteursrecht
 • Raadpleging bij Cao-onderhandelingen

De totale lidmaatschapskosten die je jaarlijks betaalt zijn € 66. Afhankelijk van je inkomsten zijn je netto-kosten na belastingteruggave tussen de € 33 en € 42.

Je kunt je hier rechtstreeks aanmelden bij de Kunstenbond. > Solidariteitslidmaatschap.

En mocht je méér willen

Natuurlijk kan je ook het reguliere lidmaatschap afnemen bij de Kunstenbond. Vanaf € 13,00 is er het basislidmaatschap en voor € 22,50 het volledige lidmaatschap. Bij deze vormen krijg je nog meer toegang tot allerlei informatie, korting op verzekeringen en extra uren recht op juridische ondersteuning. Overigens is hierbij ook afgesproken wanneer je dit jaar nog lid wordt je bij de basis 3 maanden gratis krijgt en bij het volledige lidmaatschap 6 maanden gratis.

Kijk in bijgaande pdf naar alle voordelen op een rijtje.

Lid bij beide partijen?

ACT en de Kunstenbond werken echt aanvullend aan elkaar. Wij vooral rondom ons vak en het verder professionaliseren hiervan. En de vakbond op de collectieve belangenbehartiging over beloningen en arbeidsvoorwaarden. En dan richten zij zich ook vooral op de juridische aspecten. En dat is precies wat wij zo’n fijne aanvulling vinden.

Laatste nieuws