Nieuws

5 november 2012

Resultaten ACT brainstorm

ACT Nieuws

Op zondag 28 oktober kwam de directie van ACT bij elkaar voor een brainstormdag. Directielid Anna Drijver schreef hier onderstaand verslag over.

Uitzoomen en koers bepalen

Buiten de directievergaderingen, waarin we ongeveer tweewekelijks de lopende zaken bespreken is het af en toe nodig om uit te zoomen en na te denken over ACT. Zondag 28 oktober was het zover, in Wildschut begonnen we met koffie en het formuleren van positieve en negatieve punten van de organisatie. Behalve de directie, Vincent Croiset, Sijtze van der Meer, Rein Hofman en Anna Drijver waren algemeen secretaris Irene Timmer, Gonny Gaakeer en Sieger Sloot aanwezig. Sieger heeft een tijdje de directie bijgestaan en Gonny zal in de toekomst bij de directie betrokken zijn.

 

Uitzoomen

Dat we de laatste drie jaar gegroeid zijn naar 950 leden, daar zijn we trots op. Ook op het feit dat we als organisatie en als directie professioneler zijn geworden, is winst. Onze kennis is vergroot, we vergaderen over allerlei zaken die acteurs aangaan mee en daarin blijven we groeien. Maar er zijn momenten dat we even uit de dagelijkse zaken moeten stappen en moeten kijken naar het grotere geheel. We hebben onszelf als directie vragen gesteld over de toekomst. Hoe zien we ACT over één jaar, hoe over twee jaar en wat zien we over vijf jaar. Hierdoor werden een aantal dingen duidelijk.

 

Waar staan we nu?

Bij de oprichting en het daaropvolgende jaar ging het vooral om onze leden vinden. We zijn in een jaar van 0 naar 600 mensen gegroeid en zijn gestart met een site en een kantoor. In het tweede jaar zijn we de organisatie gaan verbeteren. Irene Timmer kwam op het kantoor werken en bleek een grote aanwinst voor de organisatie. Er werden plannen gemaakt voor een nieuwe, beter uitgeruste site. Afgelopen jaar is die site er gekomen en we merken aan het aantal bezoekers en reacties van bijvoorbeeld regisseurs dat het erg nuttig is en goed werkt. Verder hebben we ons als directie nog verder verdiept in bijvoorbeeld de rechtenkwestie, het auteurscontract en de lobby naar de politiek toe.

 

Koers bepalen

Doordat we het laatste jaar meer naar buiten toe, met andere partijen, vergaderd hebben en onze organisatie intern hebben verbeterd, hebben we minder contact gehad met de leden. Ons voornemen voor komend jaar is dan ook om weer meer aandacht aan de leden te besteden, ook degenen die minder betrokken zijn bij ACT. Wat is voor onze leden belangrijk, hoe kunnen we antwoord geven op vragen die er zijn? Omgekeerd gaan we ook op zoek naar wat leden binnen de organisatie kunnen doen. Er zijn nog veel leden die niet weten dat ze als commissielid allerlei dingen kunnen bijdragen, leren en organiseren.

 

Met deze en andere thema’s gaan we nu aan de slag. We blijven vergaderen en onze juridische kennis vergroten maar gaan ook op zoek naar feedback van onze leden.


Alles wat acteurs bezighoudt, dwarszit of inspireert is belangrijk voor ACT, daar zijn we voor. 

Laatste nieuws