Nieuws

12 december 2019

Rechtbank Amsterdam wijst vorderingen af Fashion Planet

Algemeen

Afgelopen week wees de Rechtbank Amsterdam vonnis in de zaak die FNV namens de cast&crew van Fashion Planet is gestart tegen Talpa. Het doel was om enige juridische verantwoordelijkheid bij Talpa te leggen voor betaling aan de cast&crew die de serie voor Talpa hebben gemaakt.

De Rechtbank Amsterdam wijst de vorderingen af en meent dat DDMC (Vito de Haas) geheel en alleen verantwoordelijk is/was voor betaling aan de cast&crew, en dat er terzake geen enkele verantwoordelijkheid bij Talpa ligt.

Voornaamste kritiekpunt op de uitspraak is dat er wel heel beperkt aandacht wordt besteed aan het hoofdpunt van de zaak, namelijk de maatschappelijke verplichting van Talpa om verantwoordelijkheid te nemen voor cast & crew van haar serie. De redenering van de Rechtbank komt er op neer dat Talpa niet verantwoordelijk is, omdat zij weliswaar betrokken was bij de productie, maar slechts een afgebakend deel van de risico’s droeg. Verder wordt gesteld dat zij al eerder zonder problemen met DDMC had samengewerkt en DDMC had betaald. De omstandigheid dat dit een zeer laag bedrag was noemt de rechter niet; ook wordt er niet ingegaan op het door ons naar voren gebrachte argument dat het op die manier wel heel gemakkelijk wordt om de “lasten” (betaling etc.) van producentschap onder te brengen bij de ene co-producent, terwijl de “lusten” (sponsors, inhoudelijke controle etc). bij de ander worden ondergebracht.

Moeilijk aan de uitspraak is daarnaast dat verschillende cast & crew leden nu juist met het oog op verkrijging van gehele betaling een voorwaarde hadden verbonden aan toestemming tot gebruik van hun werk, namelijk dat er volledige betaling moest plaatsvinden. Het is evident dat die voorwaarde niet is vervuld (DDMC heeft helemaal nooit betaald) en dat de rechten nooit bij DDMC terecht zijn gekomen. De Rechtbank oordeelt in 4.10 echter dat dit niet tegen geworpen kan worden aan Talpa. Dit oordeel van de Rechtbank is apart: DDMC verkocht iets aan Talpa dat DDMC helemaal niet had, maar de Rechtbank stelt dat Talpa daar toch op mocht vertrouwen. Door te oordelen dat Talpa mocht vertrouwen op DDMC wordt cast & crew in feite hun rechten ontnomen (ondanks het feit dat zijzelf het wel goed in het contract hadden geregeld). Morgen besteedt het programma TROS Opgelicht aandacht aan de zaak. Daar zullen namens cast&crew, Howard van Dodemont en Peter van den Bunder in de studio verschijnen om nog een keer op breder forum aandacht te vragen voor de kwestie.

Bericht per mail van Koert Dieke – FNV. 

Laatste nieuws