Nieuws

30 oktober 2017

Reactie ACT metoo

ACT Nieuws

De directie en het bestuur van ACT Acteursbelangen betreuren hartgrondig de gebeurtenissen die zich de afgelopen twee weken hebben geopenbaard . De affaire Weinstein en #metoo heeft ook hier een golf van verontwaardiging, verdriet en pijnlijke herinneringen doen oplaaien. Wij spreken dan ook ons intense medeleven uit met de leden die op welke wijze dan ook te maken hebben gehad met seksuele intimidatie, machtsmisbruik of ander grensoverschrijdend gedrag.

Wij gaan met de verschillende opleidingen in gesprek, waarbij we zullen benadrukken dat élke school een veilige omgeving voor de studenten moet zijn en zullen trachten hierover afspraken te maken. Daarnaast zullen we hen er op wijzen dat zij aankomend acteurs beter moeten equiperen om met seksuele intimidatie en machtsmisbruik binnen ons vakgebied om te gaan.

Tevens willen wij een meldpunt van dergelijk gedrag zijn voor acteurs in opleiding en hen die reeds werken in de sector. We willen daarmee vooral bijdragen aan het opheffen van de angst- en zwijgcultuur. We verzoeken onze leden dan ook met klem melding bij ons te doen van gevallen van intimiderend en grensoverschrijdend gedrag. We hopen daarmee een luisterend oor te bieden en inzicht te krijgen in de omvang van gebeurtenissen. Eventueel kunnen we onze leden helpen actie te ondernemen. Uiteraard zullen alle meldingen vertrouwelijk worden behandeld.

Voor meer informatie kun je mailen naar info@acteursbelangen.nl

Wat ACT bovenal wil is ruimte afdwingen voor een blijvend veilig klimaat in onze sector. Daarover zijn en blijven we in gesprek met alle spelers binnen ons vakgebied.

Directie en Bestuur ACT Acteursbelangen

Laatste nieuws