Nieuws

29 juni 2018

Publicatie: Werken voor een kratje bier… en meer onbillijke voorstellen

Algemeen

PERSBERICHT

Publicatie: Werken voor een kratje bier… en meer onbillijke voorstellen – Ervaringen met het auteurscontractenrecht juli 2015 – december 2017

Platform Makers, het samenwerkingsverband van vakbonden en beroepsorganisaties voor auteurs en artiesten, publiceert vandaag individuele ervaringen van makers met het auteurscontractenrecht. De voorlopige conclusie is zorgwekkend: de nieuwe wet bracht vooralsnog maar beperkt verandering in de daadwerkelijke contractpraktijk.

Het inkomen van makers en werkenden in de cultuur staat hoog op de politieke agenda. Het feit dat in de culturele sector sprake is van zeer scheve arbeidsverhoudingen wordt breed als een probleem ervaren, binnen de Tweede Kamer en binnen het kabinet. Het auteurs- en naburig recht, voor makers, essentieel voor het verkrijgen van inkomen, lijkt daarbij soms onderbelicht.

Bijna drie jaar geleden, op 1 juli 2015, werd het auteurscontractenrecht ingevoerd: een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten. De bedoeling was makers niet langer aan het kortste eind te laten trekken, hen de ruimte te geven om te kunnen onderhandelen over goede voorwaarden en billijke vergoedingen. Vooralsnog zijn de effecten van de nieuwe wetgeving beperkt.

Erwin Angad-Gaur (voorzitter Platform Makers): “De nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een belangrijke sleutel in handen tot een werkelijk werkend Auteurscontractenrecht. De overheid zelf, als opdrachtgever en als subsidiegever, kan belangrijke stappen zetten om de wet alsnog, ook in huidige vorm, tot leven te brengen. Het grootste probleem is dat de sterkste marktpartijen de wet vooralsnog grotendeels negeren. Zelfs de door de overheid gesubsidieerde publieke omroep gaat door met onwenselijke contractpraktijken en weigert zich in te schrijven bij de geschillencommissie Auteurscontractenrecht. Dat is eigenlijk niet uit te leggen.”

In “Werken voor een kratje bier… en meer onbillijke voorstellen” spreken diverse makers zich, soms anoniem, uit over de huidige contractpraktijk.
Angad-Gaur: “Helaas is het nog altijd nodig makers de garantie van anonimiteit te bieden. De angst niet langer ingehuurd te worden als men als ‘moeilijk’ te boek staat, is nog steeds reëel. Het is illustratief voor de zwaarte en de hardnekkigheid van het probleem. Makers via de wet extra rechten geven is mooi, maar ze moeten ook geholpen worden dat recht daadwerkelijk te kunnen concretiseren. Daar wringt voor een groot deel de schoen.” www.platformmakers.nl

Laatste nieuws