Nieuws

1 juli 2020

Protocol versie 3.0 is er!

ACT Nieuws

Er wordt continue gewerkt aan het Protocol, want altijd ruimte én mogelijkheden voor verbeteringen.

In het Ten geleide vind je een toelichting op de verschillen ten opzichte van versie 2.0. Belangrijkste nieuws: intieme scènes / scènes met intensief fysiek contact kunnen weer worden opgenomen, mits de betrokken personen tijdens de repetitie- en opnameperiode in thuisisolatie blijven én preventief diagnostisch getest worden op COVID-19 d.m.v. een zogenaamde PCR-test (Protocol punt 47 en 48). In het Ten geleide is meer informatie opgenomen over het preventief testen. Bij een tweetal laboratoria in de regio gaan we nog na of er eventueel afspraken te maken zijn die de efficiency voor de sector kunnen verhogen. We laten het weten wanneer dit tot iets leidt.

1. 20200630 – COVID-19 Protocol AV-sector v3.0 – Ten geleide

2a. 20200630 – COVID-19 Protocol AV-sector v3.0 – PROTOCOL NL (def)

3a. 20200630 – COVID-19 Protocol AV-sector v3.0 – BIJLAGE Risicotabel (def)

Laatste nieuws