Nieuws

16 mei 2019

Persbericht ‘Fair Practice Code’

Algemeen

PERSBERICHT | 16 MEI 2019 

OP WEG NAAR HET NIEUWE NORMAAL
Minimale meerkosten van eerlijke betaling in de cultuursector berekend

Kunsten ’92 heeft, met ondersteuning van OCW, laten onderzoeken wat het minimaal extra kost om voor structureel gesubsidieerde instellingen in de cultuursector tot eerlijke betaling te komen. De culturele en creatieve sector is een professionele sector die ernaar streeft om fatsoenlijk te belonen en heeft daarom zelf het initiatief genomen om te laten berekenen welke minimale meerkosten op korte termijn zijn gemoeid met de toepassing van de Fair Practice Code en met de indexering van lonen en tarieven. Het onderzoek wordt vandaag aan minister van Engelshoven overhandigd.

Aanleiding voor dit onderzoek is de zorgwekkende arbeidsmarktsituatie van veel werkenden in de culturele en creatieve sector (zoals in verschillende rapporten en verkenningen in de afgelopen jaren vastgesteld door onder meer SER en Raad voor Cultuur) en het besluitvormingstraject over de cultuurstelselperiode 2021 – 2024. De minister spreekt hier in juni over met de Tweede Kamer.

Lees HIER het volledige persbericht.

Lees HIER het volledige rapport.

Vandaag besteden o.a. TROUW, FINANCIEEL DAGBLAD EN NU.NL aandacht aan het onderzoek.

Laatste nieuws