Nieuws

31 maart 2020

Overzicht van huidige maatregelen

Algemeen

DEZE PAGINA WORDT GEUPDATE ALS ER MEER BEKEND IS

Hieronder vind je een goed overzicht van de regelingen die nu getroffen zijn. Met een aantal punten zijn we het zeker niet mee eens en vinden we niet afdoende of vinden we dat teveel acteurs ‘buiten de boot’ vallen. Daarvoor natuurlijk ook onze brandbrief die gister naar de Minister is gestuurd. We maken ons hard voor een betere regeling.

Met dank aan Ben Schoenmaker voor dit overzicht.

——

A voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 verlagen
De maandelijkse betalingen 2020 kunnen verlaagd of stopgezet worden door in te loggen bij de belastingdienst.

B uitstel van betaling voor de betaling  van alle andere belastingaanslagen
Bijzonder uitstel aanvragen (voor 3 maanden) voor ontvangen aanslagen:
inkomstenbelasting / omzetbelasting / loonbelasting / vennootschapsbelasting bij:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

In jouw brief vraag je uitstel van betaling (aanslagnummer vermelden) en waarom je door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen (wegvallen van optredens). 

De BTW aangifte 1ste kwartaal 2020 dien je wel in voor eind april, maar je betaalt die niet. Later ontvang je dan een naheffingsaanslag waarvoor je uitstel kunt vragen.
Bewaar altijd een kopie.

Vraag je langer dan 3 maanden uitstel, dan moet een adviseur een verklaring nasturen.

Alle invorderingsmaatregelen worden direct stopgezet en boetes vervallen.

Later kan de belastingdienst bewijs van het wegvallen van je omzet verlangen.  

Digitaal uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden kan nu ook met digid op: https://portaal.belastingdienst.nl/wps/portal/portaal/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIj8nKt8jNTrMoLivV88tMz8_QLsh0VAZSk7Xs!/

 noodloket bij fysieke inrichting buiten eigen huis = TOGS
Er komt een noodloket waar ondernemers met een fysieke inrichting buiten de deur
(waar je ook klanten ontvangt bijv. winkel)  € 4.000 euro kunnen aanvragen.
Check of je recht hebt met je SBI code met onderstaande link:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

D versnelde aanvraagprocedure bijstandsbesluit zelfstandigen = TOZO 
Er is een versnelde aanvraagprocedure voor de BBZ regeling (bijstandsbesluit zelfstandigen).

Begin in Amsterdam met: ‘doe de check” op
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/ondersteuning/sterker-ondernemen/

• voor de duur van 3 maanden bij wegvallen inkomen in maart, april, mei.
• het is een gift voor levensonderhoud van max. € 1.500 netto per huishouden,
  of € 1.050 voor een alleenstaande.
• geen partnertoets (echter max € 1.500 per huishouden)
• geen vermogenstoets
(banksaldo beïnvloedt echter wel de hoogte gift volgens aanvraagformulier gemeente).
De regering verzoekt overigens om bij voldoende banksaldo geen aanvraag te doen.
• geen levensvatbaarheidstoets (maak je genoeg winst).
• de behandeltermijn wordt 4 weken en een voorschot is mogelijk.
• gemeente kan ook een lening verstrekken max. € 10.157 bij liquiditeitsproblemen.
• gemeente controleert achteraf of er niet teveel verdiend is (eventueel terugbetalen).

Eisen zijn:
• aanvraag moet 31 mei 2020 binnen zijn in gemeente waar je woont.

• gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
• woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
• Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
• het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
• voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf,
  waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KvK op 17 maart 2020.
• is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het
  urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het
  eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Let op: onbetaalde uren tellen mee!
• woonachtig in de gemeente, waar ondersteuning word aangevraagd.
• aanvulling tot sociaal minimum indien inkomen in maanden maart, april mei
  later is. Andere inkomsten verlagen de gift en moeten direct gemeld worden.

E uitstel aanvragen voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2019
Je kan uitstel aanvragen tot 1 september 2020 om  je aangifte 2019 in te dienen. 

Hierdoor ontvang je de aanslag ook later in het jaar waardoor je nu niets hoeft te betalen. 

Je adviseur kan nog langer uitstel aanvragen. 

 

Laatste nieuws