Organisaties

Samen1Stem

Samen1Stem is een vakvereniging voor iedereen die freelance werkzaam is in de nasynchronisatie of andere vormen van stemwerk, in alle disciplines. Acteurs, vertalers, regisseurs en technici.

Samen1Stem is eind 2008 opgericht omdat het dringend tijd werd om ons te verenigen. We maken ons zorgen over de kwaliteit van ons werk als er steeds meer in steeds minder tijd moet worden gemaakt. Samen1Stem wil daar op alle mogelijke manieren iets ten goede aan proberen te veranderen.

We doen dat uit noodzaak de kwaliteit mede te bewaken, uit de behoefte om onze stem te laten horen en vooral uit liefde voor ONS vak. De andere partijen in ons vakgebied; studio’s, producenten en zendgemachtigden zien wij nadrukkelijk als medespelers en niet als tegenstanders.

Samen1Stem heeft in haar twee jaar van haar bestaan intensief samenwerking gezocht met NORMA, FNVKIEM en ACT. We delen een aantal gemeenschappelijke doelstellingen waarbij de herhalingsrechten een zeer belangrijk onderwerp vormen.

Ook hebben we contact gezocht met de belangrijkste geluidsstudio’s. Daar werden we, tot onze vreugde, hartelijk ontvangen. In samenwerking met studio’s en producenten willen we komen tot goede, werkbare afspraken die voor iedereen gaan gelden. Deze worden nu, nog steeds als discussiestuk, vastgelegd in het door Samen1Stem opgestelde ‘Protocol van Betamelijkheid’.

Samen1Stem is sinds juni 2010 officieel een vereniging en sindsdien aangesloten bij het Platform Makers. Sinds januari 2011 is aan het lidmaatschap een inkomensgerelateerde contributie verbonden.

Volg alle ontwikkelingen via deze site en blijf niet aan de kant staan. Er gebeurt veel in een hoog tempo, mis de boot niet! Alleen aangeslotenen worden via mail geïnformeerd en uitgenodigd voor plenaire vergaderingen.

Samen1Stem is een vakvereniging voor iedereen die freelance werkzaam is in de nasynchronisatie of andere vormen van stemwerk, in alle disciplines. Acteurs, vertalers, regisseurs en technici.

Samen1Stem

Da Costakade 57 2
1053WG Amsterdam
Nederland