Mover Shaker is een agentschap dat de belangen behartigt van uitvoerende en creatieve talenten, waaronder acteurs en presentatoren. De agent van Mover Shaker is Suzanne Angevaare.

Mover Shaker voert namens de vertegenwoordigde talenten de zakelijke onderhandelingen en contractbesprekingen en ziet toe op de nakoming van de gemaakte afspraken met opdrachtgevers, zoals film-, theater- en televisieproducenten. Door deze vertegenwoordiging kan de creatieve prestatie van het talent los staan van de zakelijke aspecten. De relatie tussen het talent en de opdrachtgever blijft daarmee een voornamelijk creatieve.

De werkzaamheden bestaan voorts onder meer uit:

  •  Adviseren m.b.t. de carrièreplanning.
  •  Financiële, administratieve en juridische begeleiding
  •  Intensieve begeleiding en bemiddeling op het gebied van publiciteitsuitingen
  •  Onder de aandacht brengen van de talenten bij (toekomstige) opdrachtgevers en castingdirectors. 

Mover Shaker streeft ernaar de creatieve en professionele doelstellingen van de bij MvSh aangesloten talenten te verwezenlijken en een bijdrage te leveren aan de opbouw en duurzaamheid van hun loopbaan.

Mover Shaker is aangesloten bij de Nederlandse Agenten Associatie (Meer info: NAA).