LIRA

DE STICHTING LITERAIRE rechten auteurs (Lira) is de auteursrechtorganisatie voor schrijvers en vertalers van gedichten, verhalen, essays, columns, novellen, romans, éénakters, toneelstukken, sketches, hoorspelen, tv-spelen, series en films voor tv, conferences en muziek-dramatische werken, zoals opera’s, operettes, musicals en nog veel meer….

Lira betaalt aan auteurs vergoedingen uit voor (her)gebruik van teksten die zij hebben geschreven.

Met literaire werken bedoelen we praktisch alles wat met woorden is geschreven. Lira vertegenwoordigt dus niet alleen de P.C. Hooftprijs-winnaars, maar ook schrijvers van streekromans, vertalers, scenarioschrijvers, freelance journalisten en ondertitelaars.

Stichting Lira heeft haar uitvoerende werkzaamheden ondergebracht bij Cedar B.V. Stichting Lira is vertegenwoordigd in de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E). Hierdoor heeft Stichting Lira zich tevens verbonden aan de Gedragscode voor Collectieve beheersorganisaties.

Op 23 november 2011 heeft Stichting Lira op bindend advies van het Keurmerkinstituut het CBO-Keurmerk ontvangen voor het toepassingsgebied collectief beheer auteursrechten van schrijvers en vertalers in Nederland.

LIRA

Kruisweg 793-795
2132 NG Hoofddorp
Nederland
Tel. 023 870 02 02