Kunsten ’92

Kunsten ’92 komt op voor de belangen van kunst, cultuur en erfgoed

Kunsten ’92 is dè belangenorganisatie voor de hele kunst-, cultuur- en erfgoedsector, inclusief de creatieve sector, met 370 leden uit alle disciplines. Doel is om met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland te verstevigen.

Wij doen dat door opinie en debat te organiseren. Door partijen samen te brengen. En door onderzoek en feiten te presenteren, en het kritisch volgen van het beleid. Kunsten ’92 agendeert hiermee belangwekkende onderwerpen en bevordert het contact tussen politiek en sector.

Kunsten ’92 wordt volledig gefinancierd door haar leden: 370 instellingen, zoals bijvoorbeeld theaters, musea, orkesten, toneel- dansgezelschappen, kunstenaarsorganisaties, erfgoedorganisaties, maar ook brancheorganisaties en fondsen en organisaties uit de creatieve sector.

Kunsten ’92

Herengracht 62
1015 BP Amsterdam
Nederland
Tel. 020 422 03 22