Agentschappen

Henneman Agency

Henneman Agency is een agentschap voor creative talenten werkend in de entertainment industrie. Van acteurs en scenaristen tot regisseurs en componisten. Voor hen bemiddelen wij bij contractbesprekingen, beheren de zakelijke agenda en zorgen voor een deskundige begeleiding. Een sterke persoonlijke betrokkenheid staat daarbij altijd centraal.Henneman Agency speelt een strategische rol tussen het talent enerzijds en de producent/opdrachtgever anderzijds en doet dit zowel  op nationaal als op internationaal niveau. Naast onze reguliere dienstverlening als agent initiëren wij verschillende nieuwe TV, film en theaterprojecten. Ofwel door het kopen van (boek)rechten ofwel door het initiëren van eigen projecten. Met deze projecten kunnen wij het door ons vertegenwoordigde talent unieke creative en zakelijke mogelijkheden bieden. De focus voor de komende jaren zal dan ook op het initiiteren van deze projecten zijn.

Agenten

Eline Kruithof

E-mail

Jara Lucieer

E-mail

Katinka Zoetmulder

E-mail

Nancy Thomas

E-mail

Vannessa Henneman

E-mail

Henneman Agency

Amsteldijk 39
1074 HV Amsterdam
Nederland
Tel. 020 6943399