Dutch Directors Guild

De Dutch Directors Guild werd opgericht op 1 januari 1998, aanvankelijk als vereniging voor Nederlandse speelfilm- en televisiedramaregisseurs. Omdat zaken als honoraria, contracten en auteursrechten niet alleen dramaregisseurs aangaan, sloten de documentaireregisseurs zich begin 1999 bij de vereniging aan. Sindsdien verenigt de DDG de Nederlandse film- en televisieregisseurs in de ruimste zin. Sinds 2016 kunnen ook Radiomakers lid worden van de DDG. Inmiddels kent de DDG rond de 400 leden.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van regisseurs, zowel collectief als individueel. Dit komt tot uiting in de volgende kernactiviteiten:

  • Activiteiten ten behoeve van de verbetering van de auteursrechtelijke en sociaal-economische positie van regisseurs (o.a. honorarium- en contractoverleg);
  • Individuele belangenbehartiging / Services bestaande uit o.a. kortingen op verzekeringen, juridische adviezen, modelcontracten en algemene voorwaarden;
  • Het bevorderen van de communicatie tussen regisseurs onderling en het organiseren van activiteiten ter stimulering van het vakmanschap (maandelijkse ledenavonden en seminars, workshops);
  • Deelname aan het cultuurpolitieke debat ter ondersteuning en versteviging van de positie van de regisseur in de Nederlands en Europese cultuur.

Dutch Directors Guild

Leidsegracht 38-40
1016 CM Amsterdam
Nederland
Tel. 06 836 72 215