BedtimeStories

BedtimeStories is een stichting met als doel professionele voorleesacteurs voor te laten lezen aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Dat kunnen zowel kinderen als volwassenen zijn – ongeacht cultuur, taal of achtergrond – in ziekenhuizen, wijkcentra, revalidatiecentra, verpleeghuizen en woonzorgcentra. Het werk van de stichting BedtimeStories wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van fondsen, bedrijven, particulieren en zorglocaties.

Wil je als acteur hier je steentje aan bijdragen neem dan vooral even contact met ons op.

BedtimeStories

Carnegielaan 6
2517 KH Den Haag
Nederland
Tel. (070) 364 16 26