Inloggen
Wachtwoord opvragen
Onthouden
Invoering Auteurscontractenrecht aan Eerste Kamer
Door  |  17 Juni 2015 00:00 uur
In een brief aan de Eerste Kamer roepen PAM en Platform Makers op tot spoedige goedkeuring van het huidige wetsvoorstel Auteurscontractenrecht – vóór het Kamerreces per 1 juli. De onderhandelingspositie van (audiovisuele) makers versus hun exploitanten staat onder grote druk. Om rechtszekerheid voor makers en een herstel van evenwicht in de sector mogelijk te maken, is een spoedige invoering van de nieuwe wet van groot belang. Wij verzoeken fracties daarom ook af te zien van een tweede schriftelijke ronde vragen.