Nieuws

30 maart 2023

Nieuwe voorzitter ACT bestuur

ACT Nieuws

Na 8 jaar zitting te hebben gehad in het bestuur, waarvan 3 jaar als voorzitter vertrekt Manoushka Zeegelaar Breeveld bij ACT acteursbelangenvereniging.

Tijdens de ledenvergadering van 27 maart 2023 werd Malou Gorter verkozen tot nieuwe voorzitter.

Manoushka: “Ik wilde me wel een tijdje inzetten voor mijn vakgenoten. Dat ‘tijdje’ werd acht jaar die ik met veel plezier, ook gedoe, hard werken, maar ook voldoening heb ervaren. Van de directie waar ik mee begon is inmiddels nog één iemand over. Ik ben aan mijn vierde algemeen secretaris. We zijn van directie een bestuur geworden en we hebben er vele commissies bijgekregen in de afgelopen acht jaar. Ik kan gerust stellen dat ACT een dynamische aangelegenheid is. En niet alleen in aanwas van bestuurs-, commissie- en verenigingsleden en secretarissen. De tafels waar we bij zijn aangeschoven, de zeggenschap die we hebben opgeëist bij diverse gremia, de samenwerkingen die we zijn aangegaan waren allen pure winst. Dat ik daaraan heb mogen bijdragen zorgt voor een trots en voldaan gevoel. Met dat goede gevoel laat ik een groep mensen achter in het bestuur en in de commissies die, waar we op ingezet hebben, zullen blijven voortzetten. Ook zullen zij nieuwe dingen verzinnen om de belangen van acteurs nog meer en beter te behartigen. Verse ogen en frisse moed zullen hiertoe leiden. Eens in de zoveel tijd heb je dat nodig.”

Malou: “Vier jaar geleden al besloot ik me te willen inzetten voor ACT. Ik kwam terecht in het bestuur, een groep zeer bevlogen en strijdbare acteurs. Mij samen met hen inzetten voor de belangen van acteurs is me tot nu toe goed bevallen omdat ik merk dat, hoe traag het soms ook gaat, er echt steeds weer nieuwe rechten worden bevochten. Tegelijk worden er ook leuke dingen georganiseerd. Zeker tijdens de coronaperiode is gebleken hoe belangrijk onze vereniging is! Manoushka heeft deze taak drie jaar lang met tomeloze energie, wijsheid, moed en humor op zich genomen. Ik heb grote schoenen te vullen!

Ik ga mijn uiterste best doen dat goed te doen. Belangrijk blijft hierin dat we elkaar nodig hebben. Dus laat je altijd horen! Moedig strijden we voort voor een prachtig waardevol vak dat gezond moet blijven.”

Manoushka gaat zich met KLEUR inzetten voor meer inclusiviteit van kleur in film en tv. Als acteur blijft ze lid van de vereniging. De commissie inclusiviteit van ACT en KLEUR blijven in de toekomst samenwerken.

Het bestuur van ACT wordt versterkt met 2 nieuwe leden: Maxime Vandommele en Rosa van Leeuwen.

 

Laatste nieuws