Nieuws

3 januari 2012

Kunstenaars winnen geding van Staat

Toneel

De afschaffing van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) is door de president van de rechtbank in Amsterdam ongedaan gemaakt. Hij deed uitspraak in een kort geding dat door FNV Kiem en en de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK) was aangespannen tegen de Staat.

De Eerste en Tweede Kamer hadden in december al ingestemd met een wet die de WWIK per 1 januari 2012 zou opheffen. De kunstenaars vonden dat ze te weinig tijd hadden om zich daarop voor te bereiden.

De rechter besliste vanochtend dat de WWIK blijft bestaan totdat er een overgangsregeling is getroffen. Het kabinet moet zorgen voor “een adequate overgangsperiode waarin de desbetreffende kunstenaar zijn of haar beroepspraktijk kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden”.

Steun

De WWIK steunt kunstenaars bij het opbouwen van een zelfstandige beroepspraktijk. Zij hebben 48 maanden recht op 70 procent van een bijstandsuitkering als zij een stijgend inkomen weten te vergaren uit hun kunst. Ze mogen bijverdienen tot een totaal van 125 procent van het bijstandsniveau.

Uit een evaluatie uit 2010 van de WWIK blijkt dat van de kunstenaars die er gebruik van maken, ruim 94 procent er in slaagt een renderende beroepspraktijk op te bouwen en uitkeringsonafhankelijk te worden. 

Laatste nieuws