Nieuws

6 juli 2022

Kunst klaagt aan

Algemeen

De Kunstenbond, vakbond voor kunstenaars, cultuurmakers en andere werkenden in de creatieve sector, stelt dat de Staat verschillende groepen zzp’ers in de culturele en creatieve sector onvoldoende heeft gecompenseerd voor de door coronamaatregelen geleden schade. De vakbond benadrukt hierbij dat deze groep werkenden tegelijkertijd onevenredig hard is getroffen door deze maatregelen. Samen met negen zzp’ers uit de culturele en creatieve sector sommeert de Kunstenbond de Staat tot compensatie, anders dreigt een rechtszaak.

Lees hier het hele Persbericht De Kunst Klaagt Aan

Laatste nieuws