Nieuws

25 juni 2012

Hoop voor acteurs, regisseurs en scenaristen

ACT Nieuws

De Auteurswet wordt gewijzigd. Op 19 juni 2012 is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs, verenigd in Portal Audiovisuele Makers (PAM) onderschrijven van harte het doel van de wijziging: het versterken van de rechtspositie van makers en uitvoerende kunstenaars. Goed is het uitgangspunt dat de filmmakers voor al het gebruik van hun werk een eerlijke vergoeding krijgen. Maar de garantie om die ook écht te krijgen ontbreekt vooralsnog.

 

Het goede nieuws is dat de wijzigingen in de Auteurswet ervan uit gaan dat de belangrijkste filmmakers recht hebben op een proportionele vergoeding voor de exploitatie van films en televisieseries. En van dat recht op een vergoeding kan geen afstand worden gedaan. Producenten, omroepen en exploitanten zullen de opbrengsten dus eerlijk moeten delen met de makers. Een eenmalige afkoop is niet langer mogelijk en het wetsvoorstel laat nadrukkelijk ruimte voor makers om hun rechten over te dragen aan een auteursrechtenorganisatie.

 

Maar gaat het ook werken? Het begin is er, maar het wetsvoorstel gaat niet ver genoeg. Het moet beter en duidelijker. Want de billijke vergoeding die het huidige filmrecht al biedt, heeft de positie van filmmakers weinig gebracht. Ook in het nieuwe voorstel ontbreekt het aan wettelijke garanties voor scenaristen, regisseurs en acteurs om redelijke vergoedingen af te kunnen dwingen. Een stevige onderhandelingspositie voor makers is hard nodig, zodat ook in de toekomst mooie Nederlandse producties kunnen worden gemaakt en vertoond.

 

Om vergoedingen voor makers te kunnen realiseren voor bestaande én voor nieuwe exploitatievormen zoals video-on-demand heeft PAM een eenvoudige oplossing. Bij het PAM-loket rekenen exploitanten af voor het vertonen van films en televisieseries. Dit model biedt een toekomstbestendige filmrechtregeling, waarbij schrijvers, regisseurs en acteurs als cultureel ondernemers een eerlijk deel ontvangen.

 

Voor meer informatie: www.portal-pam.nl

 

PAM bestaat uit leden van Netwerk Scenarioschrijvers – LIRA – Dutch Directors Guild – VEVAM – ACT – NORMA 

Laatste nieuws