Nieuws

9 maart 2015

Handen af van de zelfstandigenaftrek

Algemeen

De Creatieve Industrie (o.a. Makersplatform Kunsten’92, Platform Makers, FNV Mooi) voert campagne voor het behoud van de zelfstandigenaftrek: ‘Handen af van de zelfstandigenaftrek’. Deze staat sinds het aantreden van Rutte I permanent onder druk. De Creatieve Industrie wil met deze campagne het huidige kabinet er aan herinneren dat de zelfstandigenaftrek geen subsidie is. De zelfstandigenaftrek is in 1972 in het leven geroepen ter compensatie van risico’s van ondernemerschap.

 

De Creatieve industrie roept Rutte II op om de zelfstandigenaftrek intact te laten en om zich de maatschappelijke roep om een eerlijker belastingstelsel aan te trekken. Een eerlijker belastingstelsel kan worden gerealiseerd door:

 • Werkenden minder belasting te laten betalen
 • Grote vermogens extra te belasten
 • Belastingfraude aan te pakken. 


Zelfstandigenaftrek permanent onder druk vanaf Rutte I  

Sinds het aantreden van het kabinet Rutte I staat de zelfstandigenaftrek permanent onder druk. In 2010 werd een beperking aangebracht in de zelfstandigenaftrek. De volledige zelfstandigenaftrek kon vanaf 2010 alleen worden toegepast als de winst uit onderneming gelijk of hoger was. Deze aanpassing trof veel zelfstandigen in de cultuursector. In 2012 werd de zelfstandigenaftrek op een vast bedrag  van €7280 (in 2011 nog € 9484 bij lage winst) gesteld en de automatische indexatie geschrapt. In 2013 dreigde Rutte II 500 miljoen te bezuinigen op de aftrek maar na hevig protest van zelfstandigen werd hij veilig gesteld.

 

Werkenden betalen steeds meer belasting, bedrijven steeds minder

Werkenden en zzp’ers betalen in vergelijking met bedrijven  steeds meer belasting. Werkenden zagen de loon- en inkomstenbelasting in tien jaar tijd van 23 naar 32 procent stijgen. Dit is een stijging van negen procent. Het belastingtarief voor bedrijven is daarentegen in diezelfde periode met tien procent gedaald (van 35 naar 25 procent).    

 

Minimaal €221,- per maand minder

Afschaffing van de zelfstandigenaftrek scheelt zelfstandigen afhankelijk van hun winst minimaal €221,- per maand (schijf 1). Op jaarbasis betekent dit dat zzp’ers gemiddeld  €2652,- minder hebben te besteden.

 

Dubbel getroffen

Hoe lager het inkomen hoe minder zelfstandigen in aanmerking komen voor toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen. Door afschaffing of beperking van de zelfstandigenaftrek worden zzp’ers dubbel getroffen in hun portemonnee. 

 

Dood in de pot voor zzp’ers in de creatieve industrie  

Het gemiddelde belastbaar inkomen van zzp’ers in de creatieve industrie bedraagt € 21.000,- . Afschaffing van de zelfstandigenaftrek is voor hen de dood in de pot vooral omdat er in deze sector een zeer beperkt aantal banen in loondienst zijn.

 

Handen af van de zelfstandigenaftrek

 • Zelfstandigen creëren een baan voor zichzelf
 • Zelfstandigen vangen zelf (financiële) risico’s op
 • Zelfstandigen behouden perspectief op de arbeidsmarkt
 • Zelfstandigen doen beperkt beroep op uitkeringen en re-integratiekosten
 • Hoe minder zelfstandigen te besteden hebben hoe slechter de economie draait
 • Zzp’ers verdienen fiscale steun omdat ze ondernemersrisico’s nemen daarom zegt de creatieve industrie 


De creatieve industrie pleit voor een eerlijker belastingstelsel

Dit kan door:

 • Werkenden minder belasting te laten betalen
 • Grote vermogens extra te belasten
 • Belastingfraude aan te pakken.


Wat kan jij doen? Teken de petitie en vraag andere zzp’ers om dit ook te doen: http://handenafvanzelfstandigenaftrek.petities.nl/

Laatste nieuws