Nieuws

10 juni 2019

Enquête ‘Duurzame inzetbaarheid podiumkunsten’

Algemeen

Duurzame inzetbaarheid is een “hot topic”. Het houdt kort gezegd in dat werkgevers en werknemers ervoor zorgen dat werkenden zich kunnen aanpassen aan veranderingen die zich voordoen en dat zij fit en gezond aan het werk zijn en blijven. Dat vraagt zowel om initiatief nemen en investeren in je eigen toekomst, maar ook om maatregelen op werkgevers- en sectorniveau.

Jouw inzichten en ervaringen helpen ons om werkenden en werkgevers in de podiumkunstensector zo goed mogelijk te informeren over het behoud en het versterken van duurzame inzetbaarheid. Daarom vraagt ACT je medewerking aan een onderzoek over duurzame inzetbaarheid in de podiumkunsten. In deze brief lees je meer over het belang van duurzame inzetbaarheid. 

Deelname is anoniem en het invullen duurt ca. 10 tot 15 minuten. We zijn benieuwd naar je ervaringen en ideeën!

Klik hier om enquête te openen! 

Laatste nieuws