Nieuws

24 januari 2022

Een veilige werkvloer…

ACT Nieuws

Het is niet mals wat er de afgelopen week allemaal boven is komen drijven door het programma BOOS. We zijn, net als vele anderen, wederom geschokt en woedend over het ogenschijnlijke gemak waarmee grensoverschrijdend gedrag plaats kan vinden. Helaas ook nog veel te vaak in ons segment van de culturele sector. Er komen verdrietig genoeg regelmatig klachten bij onze Commissie Veilige werkvloer binnen of we krijgen op andere manieren te horen over seksueel ongewenst gedrag en machtsmisbruik, in al zijn vormen.
We zijn vol bewondering voor de vrouwen die zich durven uit te spreken. Ook al moet dat in het donker en met vervormde stemmetjes. Hun verhalen helpen anderen hun eigen verhaal te vertellen.
En uiteraard zouden mensen (voornamelijk mannen) met een machtspositie zich veel meer bewust moeten zijn van de rol die ze hebben.

Nogmaals willen we jullie, vrouw, man, non-binair, erop wijzen dat je met al je klachten bij ons terecht kan. Als ACT kunnen we zaken niet oplossen, maar we staan klaar om een luisterend oor te bieden en jullie door te verwijzen naar de plekken waar je verder geholpen kunt worden. Neem ook bij twijfel contact met ons op.
Elk ongemak dat je voelt in je vak is de moeite waard uitgezocht te worden.
Ook voorvallen en klachten van jaren geleden kunnen nog steeds gemeld worden.
Weet dat elke melding in alle discretie wordt behandeld.

Je kunt via Anita (actkantoor@acteursbelangen.nl) contact zoeken met een van onze vertrouwenspersonen. Het mag per mail, maar als je dat liever wil word je teruggebeld.

Je kunt ook terecht bij https://mores.onlineMORES is het Meldpunt ongewenste omgangsvormen Nederlandse culturele en creatieve sector en is een gezamenlijk initiatief van verschillende verenigingen in de creatieve sector die een veilige plek voor haar leden wil. Alle klachten worden discreet behandeld. Het kan zelfs anoniem als je je daar beter bij voelt.

Grensoverschrijdend gedrag = alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en andere vormen van ongewenst gedrag die persoonlijke grenzen overschrijden.

ACT Veilige Werkvloer werkt hard aan het creëren van veiligheid in ons vak.
Probeer je op de werkplek direct uit te spreken over grensoverschrijdend gedrag. Wanneer het je overkomt, maar ook wanneer je er getuige van bent.
Het is niet alleen aan de slachtoffers om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag. Er moet hard opgetreden worden tegen degenen die zich er schuldig aan maken.
ACT Veilige Werkvloer heeft als doel de gehele industrie te motiveren om de ‘ik sta erbij’ houding te veranderen naar ‘ik spreek me uit’.

Laatste nieuws