Nieuws

6 oktober 2019

Donderdag 10 oktober, 16.30 uur. Debat “De waarde van het auteursrecht”

Algemeen

Het feit dat in de culturele sector sprake is van zeer scheve arbeidsverhoudingen wordt breed als een probleem ervaren, binnen de Tweede Kamer en binnen het kabinet. Het auteurs- en naburig recht is voor auteurs en artiesten essentieel voor het verkrijgen van inkomen, maar lijkt daarbij soms onderbelicht. Onbekend maakt onbemind: tijd daarom om de dagelijkse werking en het belang van het auteurs- en naburig recht beter kenbaar te maken. Voor een eerlijk inkomen voor makers en voor een goed functionerende cultuursector.
Ook de zaal heeft gelegenheid tot inbreng. Dus kom 10 oktober naar Nieuwspoort en laat je stem horen!

Kijk hier voor het volledige programma.

Laatste nieuws