Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van ACT acteursbelangen. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan ACT. Overname van artikelen, kopiëren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ACT en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden (ACT acteursbelangen, Amsterdam).

Hoewel ACT grote zorg besteedt aan de kwaliteit van haar website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. Zo is ACT niet verantwoordelijk voor de inhoud van de vacaturesite en de vraagbaak en kan voor de juistheid en volledigheid daarvan derhalve niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd of geweigerd. ACT spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties.

ACT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ACT worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van ACT. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden.

Heeft u fouten of tekortkomingen ontdekt, neem dan contact op met de redactie: actkantoor@acteursbelangen.nl