Nieuws

8 december 2013

Cultuurindex Nederland

Algemeen

De overheidssteun (rijk, provincies gemeenten) voor cultuur loopt in 2014 verder terug tot 2,9 miljard euro. In 2011 was dat nog 3,4 miljard euro. Dat is de conclusie van de eerste editie van de Cultuurindex Nederland, die de Boekmanstichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau vandaag presenteerden.

Er zijn in de culturele sector veel cijferbestanden, die het geheel onoverzichtelijk maken. De Cultuurindex probeert deze gegevens aan elkaar te koppelen en laat zien hoe het gesteld is met de kunst en cultuur in Nederland. Hierdoor ontstaat een samenvattend beeld van de vele geldstromen van de afgelopen jaren. Ook laat de index zien waar het in de toekomst in de culturele wereld naartoe gaat. De gevolgen van de teruglopende overheidssteun is volgens de index nu nog niet helemaal duidelijk. De samenstellers hopen hierover in de editie van 2015 meer gegevens te hebben.

Niet alle cijfers over digitalisering zijn in het rapport meegenomen, maar de verwachting is wel dat volgend jaar via internet de digitale omzet van muziek en film de verkoop van cd’s en dvd’s overstijgt. De filmwereld heeft zich snel aangepast aan de digitalisering, stelt de index. Ook met de digitalisering van het nationaal erfgoed zijn al grote vorderingen gemaakt, aldus het rapport. Door de komst van internet lijkt deelname aan traditionele verenigingen af te nemen, zo stellen de onderzoekers.

De klassieke kunstvormen zijn vooral geliefd bij hoogopgeleiden. Het gemiddelde Nederlandse huishouden draagt per jaar 36 euro bij aan cultuur. Bij vermogenden ligt dit gemiddeld op 1467 euro. Een kleine kring van kapitaalkrachtigen zorgt voor het grootste deel van culturele giften, aldus de index.

Laatste nieuws