Nieuws

12 oktober 2020

COVID-19 protocol – versie 3.1

ACT Nieuws

Het protocol COVID-19 blijft een document ‘in progress’. Hier vind je de laatste versie 3.1.

Waarin verschilt versie 3.1 van het protocol (2 oktober 2020) van versie 3.0 (1 juli 2020)?

Versie 3.1 van het protocol biedt een kleine update in de preambule, om onduidelijkheid bij AV-professionals en andere partijen weg te nemen.

Per 29 september 2020 (18:00 uur) gelden nieuwe, aangescherpte maatregelen om de forse toename van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. Naar aanleiding hiervan geldt:

  • Werkzaamheden ten behoeve van AV-producties kunnen in principe doorgang vinden, onder de voorwaarde dat alle betrokkenen zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector.
  • (Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn.
  • Er is op dit moment nog geen noodzaak om het protocol aan te passen. Dat kan anders zijn wanneer het kabinet besluit tot verdere aanscherping van maatregelen om het aantal besmettingen terug te dringen, met grote gevolgen voor de dagelijkse werkzaamheden van AV-producenten. Reden te meer om ervoor te zorgen dat het protocol strikt wordt nageleefd.

Nadat de nieuwe maatregelen een paar dagen van kracht waren, bleek dat bij het filmen op sommige locaties onduidelijkheid ontstaat. Het komt voor dat de eigenaars/beheerders van deze locaties – of de betreffende Veiligheidsregio’s – in de veronderstelling verkeren dat dezelfde regels gelden als voor publieksevenementen (waarvoor het maximale aantal personen is teruggebracht tot 30 binnen en 40 buiten). In de toelichting op de nieuwe maatregelen is echter duidelijk gesteld dat er een uitzondering geldt voor samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden (met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte). Daarnaast biedt naleving van het COVID-19-protocol voor de AV-sector voldoende waarborgen voor een veilige werksituatie.

Om te voorkomen dat de bedrijfsvoering van onze sector in gevaar komt doordat de nieuwe maatregelen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, is in afstemming met het ministerie van OCW besloten om bovenstaande constateringen op te nemen in de preambule van het protocol en om daar voor de goede orde aan toe te voegen:
Werkzaamheden ten behoeve van film- en televisie-opnames worden gezien als reguliere bedrijfsactiviteiten, zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties.

Daarnaast geldt per 2 oktober 2020 het dringende advies van de Rijksoverheid aan eenieder vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen – en ook bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant. Dit advies is eveneens opgenomen in de preambule van versie 3.1.

Laatste nieuws