ACT Veilige werkvloer

ACT Veilige werkvloer

Lieve collega’s,

Waarom krijgen we het pas te horen als het al veel te laat is?

Dit vroeg ik me oprecht af na het incident bij Oostpool, het zoveelste incident in mijn ogen als het om machtsmisbruik en seksuele intimidatie gaat.

Kunnen we iets structureel veranderen in de manier waarop we met elkaar omgaan op de werkvloer om in de toekomst sexuele intimidatie en machtsmisbruik te voorkomen?

Acteren is een kunstvorm. Het werk als acteur kan en moet uitdagend, experimenteel, verkennend en gewaagd zijn. Vrijheid in artistieke expressie is essentieel maar de werkplek moet wel een veilige plek blijven!

Een eerste stap in de goede richting leek me het opstellen van een aantal basisregels waar we hopelijk zo snel mogelijk in samenwerking met onze agenten een officiële draai aan kunnen geven.

We houden jullie op de hoogte!

Sytske van der Ster

Voor vragen en verzoeken, mail naar veiligewerkvloer@acteursbelangen.nl.

 

ACT BASISREGELS

  • Wij vragen iedereen die hier werkt stil te staan bij de impact van woorden en gedragingen op een ander en verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van dit gedrag.
  • Voel je je ongemakkelijk door bepaalde gedragingen dan adviseren wij om dit direct uit te spreken met de persoon in kwestie. Dit helpt bij het creëren van een open en eerlijke communicatie onderling en is vaak de snelste weg naar een oplossing.
  • We moedigen iedereen aan om melding te maken van incidenten van machtsmisbruik, seksuele intimidatie of racisme en moedig ook elkaar aan. Dit helpt bij het creëren van een werksfeer waarin dit gedrag of taalgebruik onacceptabel is. En waar dit meteen uitgepraat of aangegeven kan worden.
  • Binnen dit bedrijf zorgen wij voor een aantal vertrouwenspersonen op de werkvloer waar je bij terecht kunt als het direct uitspreken lastig is.
  • We houden een logboek bij met daarin alle incidenten om ons te helpen om eventuele patronen te ontdekken.
  • Wij zullen dit beleid helder communiceren naar acteur, creatief, regisseurs en andere freelancers die voor ons werken.
  • Dit beleid wordt gesteund door (……..directie benoemen…) en zal wanneer nodig het team ondersteunen bij het nemen van de juiste stappen bij grensoverschrijdende incidenten.

—-

Het is ongepast om in een repetitieruimte of theaters iemands lichaam te seksualiseren en/of als lustobject te benoemen. https://youtu.be/mPBDC9dgJ_M

Het is ongepast iemand zich kwetsbaar te laten voelen door naaktscènes, schaarse kleding of door zich uit te moeten kleden op het toneel. https://youtu.be/-cn_0VDBfFs

Het is ongepast voor iemand met een leidinggevende functie om iemand in een ondergeschikte positie te vragen buiten de geplande repetities thuis verder te werken. https://youtu.be/vd2QGkBwVaU

Het is ongepast om te dreigen met nadelige gevolgen na een afwijzing op avances. https://youtu.be/T7hq-Btvyfc