ACT Veilige werkvloer

ACT Veilige werkvloer

SAMEN ZORGEN WIJ VOOR EEN VEILIGE WERKVLOER

Iedereen die in de culturele sector werkt heeft het recht om te werken in een veilige werkomgeving: een omgeving vrij van angst, vrij van elke vorm van intimidatie en vrij van pesterijen.

Sinds #metoo zijn we er ons in de theater- en filmindustrie bewuster van geworden hoe groot het probleem van seksuele intimidatie en machtsbruik is binnen onze industrie. Ondanks de positieve verandering die is ingezet, weten we van onze leden dat er nog altijd grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt op de werkvloer.

Seksuele intimidatie en pesterijen zijn niet acceptabel en hadden ook in het verleden nooit getolereerd mogen worden. Ditzelfde geldt voor discriminatie en alle andere vormen van machtsmisbruik.

Wij erkennen dat artistieke vrijheid belangrijk is, maar dat dit nooit ten koste mag gaan van de veilige werkvloer. Daarom is het zaak om zoveel mogelijk collega’s te bereiken en te vertellen hoe ze actief iets kunnen bijdragen. Het is de verantwoordelijkheid van ons allen om een cultuuromslag te creëren. Wij hebben als doel de gehele industrie te motiveren om de “ik sta erbij” houding te veranderen naar “ik spreek me uit”.

SAMEN ZORGEN WIJ VOOR EEN VEILIGE WERKVLOER   

Wij willen met de #veiligewerkvloer commissie machtsmisbruik onder de aandacht brengen in een werkveld waar we jarenlang daders hebben toegelaten en in sommige gevallen, naar onze mening, zelfs hebben beschermd.

Werken als acteur in de creatieve sector brengt onzekerheden met zich mee. Je hebt niet altijd werk en het is vaak onderbetaald. Daar begint het probleem, dat maakt onze leden vaak afhankelijk en daardoor kwetsbaar. Verschillende machtsverhoudingen zijn onderdeel van elke organisatie en brengen verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom vragen wij aan iedereen, ongeacht je functie, verantwoordelijkheid te nemen om samen te zorgen voor een veilige werkvloer.

Grensoverschrijdend gedrag is: discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en andere vormen van ongewenst gedrag die persoonlijke grenzen overschrijden. Wij staan voor een zero tolerance beleid tegenover grensoverschrijdend gedrag. Wij staan voor een professionele werkomgeving waar onze collega’s, en toekomstige collega’s, geen getuigen of slachtoffers zullen zijn van grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook.

WAT VRAGEN WIJ?

Wij vragen om machtsverhoudingen te erkennen, respectvol gedrag te stimuleren en zo een veilige werkomgeving te waarborgen.

De echte uitdaging is ervoor te zorgen dat grensoverschrijdend gedrag door mensen met grote verantwoordelijkheid binnen de industrie wordt aangepakt. Wij vragen iedereen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en voor het gedrag van anderen dat zij waarnemen. Daarom stelt ACT de volgende actiepunten voor:

 • Wij vragen producenten, agenten, casting directors, omroepen, zakelijk leiders en andere machthebbende, niet alleen om gedragscodes op te stellen maar om deze actief te communiceren en na te leven.
 • Wij vragen om meer inclusiviteit en diversiteit in onze sector, zowel voor als  achter de schermen. Dit zal helpen een gezonde culturele sector te creëren, waar intimidatie en machtsmisbruik niet getolereerd zal worden.
 • Wij vragen om consequenties bij grensoverschrijdend gedrag en collega’s die grensoverschrijdend gedrag vertonen geen hand boven het hoofd te houden.
 • Wij vragen van het kunstvakonderwijs gedragscodes te publiceren. Zorg dat alle studenten, docenten; intern en extern, bekend zijn met de gedragscodes. Wij vragen om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken onder studenten en docenten, bied ruimte aan dit onderwerp in de lessen.
 • Wij vragen om interne gecertificeerde vertrouwenspersonen aan te wijzen bij iedere film/theaterproductie.
 • Wij vragen om grensoverschrijdend gedrag te melden bij de interne vertrouwenspersoon en/of bij Mores.online. Niet alleen als slachtoffer maar ook als getuige.
 • Wij vragen casting directors en agenten om duidelijk te communiceren naar cliënten/auditanten over de aard van een samenwerking, met bijzondere  aandacht voor afspraken met betrekking tot naaktscènes en andere intieme inhoud.
 • Wij vragen een actief beleid om met regelmaat, al dan niet anoniem, informatie te vergaren over de sfeer op de werkvloer en in te grijpen als die niet naar wens verloopt.
 • Wij vragen om intimiteitscoördinatoren te begroten en in te zetten bij het werken met intieme inhoud.
 • Wij vragen om castings te laten plaatsvinden in een professionele en geschikte setting, en bijtijds het auditiemateriaal aan te leveren, zodat de auditant zich goed kan voorbereiden.
 • Wij vragen om geschikte omkleedruimtes te creëren ten behoeve van de privacy.
 • Wij vragen om campagnes te organiseren en gesprekken te voeren op theater- en filmacademies om alles omtrent grensoverschrijdend gedrag in een vroeg stadium van ieders carrière bespreekbaar te maken.
 • Wij vragen om de gehele industrie te motiveren om de ‘ik sta er bij’ houding  te veranderen naar de ‘ik spreek me uit’ houding.       

SAMEN ZORGEN WIJ VOOR EEN VEILIGE WERKVLOER  

Wij verlangen een nieuwsgierige houding naar elkaars grenzen en wensen, zonder oordelende houding. We zijn ons ervan bewust dat onze eigen wensen en die van collega’s kunnen veranderen per moment, per situatie, per dag, per productie. We willen dat iedereen elkaars grenzen gaat beschouwen als positieve voorwaarden voor het werk. Binnen onze samenwerkingen waarderen we elkaars verschillen en verwelkomen we wat eenieder van ons heeft bij te dragen.

We behandelen elkaar te allen tijde met respect.

Samen zorgen wij voor een veilige werkvloer.

Veilige Werkvloer- 5mrt24

Voor vragen en verzoeken, mail naar veiligewerkvloer@acteursbelangen.nl.