Nieuws

13 maart 2016

Commissie Diversiteit stuurt brief aan DWDD

Algemeen

De Diversiteitscommissie schreef de volgende brief naar aanleiding van de uitzending van De Wereld Draait Door van dinsdag 8 maart:

DWDD TUIMELT MET OPEN OGEN IN QUALITY TRAP
vrijdag 11 maart, 2016

Geachte DWDD-redactie, Naar aanleiding van het gesprek tussen journaliste Antoinnette Scheulderman en presentator Matthijs van Nieuwkerk in de uitzending van dinsdag 8 maart jongstleden, voelen wij ons geroepen deze brief te sturen. Wij zijn acteurs die zich inzetten voor de Commissie Diversiteit van ACT. ACT is de belangenvereniging voor professionele acteurs in Nederland.

In het gesprek dat wij aanhalen promoot Antoinnette Scheulderman Robert Vuijsje’s boek ‘Kaaskoppen’ over de rol die je afkomst speelt in je leven. Antoinnette noemt het een belangrijk boek dat haar anders heeft doen kijken naar dit onderwerp. Een onderwerp dat Antoinnette omschrijft als ‘echt een thema van deze tijd’. Matthijs van Nieuwkerk noemt het een ‘interessant onderwerp’. Antoinnette geeft zelfs aan geschrokken te zijn van hoe racistisch Nederland is. Veel erger dan ze dacht.

Wat er vervolgens gebeurt is wat het onderwerp werkelijk interessant maakt. Want Matthijs en Antoinnette laten meteen zien waarom dat ‘thema van deze tijd’ nog steeds een ‘thema van deze tijd’ is. Antoinnette meent namelijk dat afkomst ook wel vaak makkelijk ingezet wordt. Scheulderman vertelt dat een actrice in het boek zegt dat ze de mooie rollen niet krijgt omdat ze zwart is en Scheulderman reageert hierop met “misschien ben je gewoon de beste actrice niet”. Al gaat het Scheulderman helemaal niet om “dat meisje”, Scheulderman komt wel met een uitgekauwd argument, dat beter bekend staat als de ‘Quality Trap’. De kwaliteitsvalkuil die nog te vaak als uitvlucht wordt ingezet om zelf niet naar het diversiteitsbeleid te hoeven handelen.

Matthijs van Nieuwkerk doet er nog een schepje bovenop door naar haar naam te vragen en daar veelbetekenend op te reageren:
Matthijs: “Hoe heet die actrice?”
Antoinnette: “Jasmine Sendar.”
Matthijs: “Zegt me niets eigenlijk.”
Antoinnette: “Nou, daar heb je ‘t al…”

Waarmee Antoinnette en Matthijs doen voorkomen alsof bekendheid gelijk staat aan kwaliteit. Het gesprek ontpopt zich tot een schoolvoorbeeld van het in theorie waarde hechten aan het begrip diversiteit en in de praktijk totaal de plank mis slaan. Sendar wordt door hen tot alleendrager gemaakt van een veel groter probleem.

Iedereen heeft een kans nodig om zichzelf te bewijzen. Wanneer we in het Nederlandse theater-, film- & televisielandschap weinig tot geen acteurs met een diverse achtergrond terugzien, dan is het makkelijk om te roepen dat ze er niet zijn en dat de paar die er zijn blijkbaar niet de kwaliteit hebben om door te breken. We moeten ons juist afvragen waarom gekleurde acteurs niet dezelfde kansen krijgen als acteurs met een blank / Hollands uiterlijk.

Hadewych Minis merkte in de DWDD-uitzending van 29 februari jongstleden terecht op: “We denken altijd in Nederland dat we al heel ver zijn. We geven onszelf maar schouderklopjes. Maar dat is gewoon helemaal niet zo. We zijn nog helemaal niet ver.”

Sinds het bestaan van de Gouden Kalveren (1981) heeft er nog nooit een actrice met een zichtbaar andere etnische achtergrond dan blank / Hollands een Gouden Kalf gewonnen voor beste vrouwelijke hoofdrol. Dit had volgens ons een interessanter onderwerp voor journaliste Antoinnette Scheulderman geweest om te bespreken, juist op internationale vrouwendag.

Waarom zien we die inmiddels veelbesproken diversiteit nauwelijks terug? Een van de redenen is dat velen die in de culturele sector de touwtjes in handen hebben, een te beperkte blik op de huidige samenleving hebben. Er is te weinig dialoog en te weinig kennis over elkaars achtergrond. De balans is zoek.

De ACT Commissie Diversiteit is in het leven geroepen om samen die balans te vinden, elkaar positief te inspireren en dit probleem – dat van ons allemaal, theater-& mediamakers, is – met elkaar op te lossen.

Matthijs van Nieuwkerk zei in de uitzending waarin het tekort aan kansen voor donkere acteurs werd besproken met onder anderen Akwasi en Mandela Wee Wee, 28 januari jongstleden: “Dan denk ik ja, maar waar gaan we dit nou doorbreken? Waar zit nou de opening? Wie moet er nu wat gaan veranderen?”

Ja, wie? Wij als commissie werken aan verandering, voor en achter de schermen. Deze verantwoordelijkheid ligt echter ook bij makers van populaire programma’s zoals De Wereld Draait Door en haar tafelgasten. Wij hopen dan ook dat de discussie over diversiteit opnieuw met doortastendheid en met respect voor de betrokkenen door jullie behandeld zal worden.

Met vriendelijke groet, Namens ACT, ACT Commissie Diversiteit 

REACTIE DWDD
De redactie van De Wereld Draait Door meldt ons dat ze de brief met aandacht hebben gelezen en dat ze het onderwerp diversiteit met aandacht blijven volgen.

Laatste nieuws