Nieuws

7 mei 2013

Asscher stelt afschaffing WW-regeling uit

ACT Nieuws

De WW-artiestenregeling wordt toch niet per 1 juni aanstaande afgeschaft. Minister Asscher (SZW) is “bij uitzondering” bereid mee te werken aan een alternatieve voorziening voor musici en artiesten die tijdelijk zonder werk zitten. De huidige regeling blijft daarom tot 1 januari 2014 op het huidige niveau. Deze extra zeven maanden worden benut om samen met de sector een solide alternatief neer te zetten, zo schrijft Asscher vandaag aan de Tweede Kamer.

 

Belangenorganisaties Ntb, ACT, NAPK, Kunsten ’92 en FNV KIEM zijn blij met het uitstel. “Het is een belangrijke stap in de goede richting”, zegt Inger Minnesma (FNV KIEM) namens hen. “Het is nu zaak de regeling te laten overgaan in een andere goede werk-naar-werkvoorziening voor musici en artiesten.”

 

De organisaties voeren samen met bezorgde artiesten al maanden actie tegen de voorgenomen afschaffing. Met de schrijnende signalen uit het opengestelde meldpunt togen de organisaties naar de Tweede Kamer, die vervolgens een hoorzitting organiseerde en een debat met de minister inlastte. “Het is ons gelukt om eerst de Kamer en daarna ook de minister te doordringen van de pijnlijke gevolgen van een abrupte afschaffing van deze regeling”, aldus Minnesma.

 

Het kabinet besloot in februari tot afschaffing van de speciale WW-regeling voor artiesten om alle in loondienst werkenden gelijk te behandelen. Voor artiesten geldt nu nog de eis dat ze van de voorafgaande 39 weken er in minstens 16 gewerkt moeten hebben om in aanmerking te komen voor een uitkering, terwijl de generieke WW-regeling een ‘wekeneis’ kent van 26 gewerkte weken uit 36. “Waar Kamer en kabinet de afschaffing aanvankelijk zagen als een rechtvaardige gelijkstelling, erkennen ze nu dat het een uitzonderlijke arbeidsmarkt is die een specifieke voorziening behoeft.”

 

De sector gaat samen met de ministeries van SZW en OCW en het UWV nu verder om tafel om vanaf 2014 een alternatieve voorziening in de lucht te hebben. “Het is mooi dat we dit bereikt hebben, maar we zijn er nog niet. Asscher zegt toe dat de huidige WW-premies van podiumkunstenaars ingezet kunnen  worden voor een nieuwe werk-naar-werkvoorziening. Maar hoeveel dat is, of dat voldoende is en of we ook de huidige uitvoeringskosten van het UWV voor de nieuwe voorziening kunnen aanwenden is allemaal nog onduidelijk. Als we dat op een voor de betrokken artiesten goede manier hebben weten te regelen gaat de vlag uit.”

Laatste nieuws