Alles voor acteurs

4 februari 2015

Een toekomstbestendig auteursrecht voor filmmakers

In de audiovisuele sector hebben scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs zich verenigd om één loket te bieden, dat online gebruik van audiovisuele media mogelijk maakt: PAM (Portal Audiovisuele Makers). PAM biedt transparant collectief beheer van rechten door makers zelf en verdeelt de vergoeding onder de scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs. Via één portal betalen exploitanten jaarlijks een vergoeding voor het uitzenden van tv-drama, documentaires en films. Dat stelt hen in staat het mediaanbod via alle mogelijke platforms uit te zenden. Door PAM is het voor omroepen en producenten niet meer nodig afzonderlijk te onderhandelen over herhalingsvergoedingen met iedere individuele maker. PAM sluit aan op de realiteit dat ook rechten met betrekking tot de uitzending (en verdere distributie) van buitenlandse producties geregeld moeten worden.

Kijk voor meer informatie op www.pam-online.nl

Andere artikelen