Nieuws

27 maart 2012

Artiesten en acteurs winnen hoger beroep

Algemeen

De Minister van Justitie heeft bepaald dat er geen vergoeding zou komen op harddiskrecorders en mp3-spelers, terwijl de wet dit wel voorschrijft.

Artiesten Peter Blok, Caroline De Bruijn, Ricky Koole en Carel Kraayenhof zijn in juni 2008 met NORMA en vakbonden FNV KIEM en Ntb een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat gestart. Door het ontbreken van een dergelijke thuiskopievergoeding zijn musici en acteurs namelijk over de afgelopen jarenmiljoenen aan inkomsten misgelopen. Centraal stond de vraag of het besluit van de Minister een onrechtmatige daad oplevert.

Het Hof heeft hier vandaag positief op geoordeeld en heeft bepaald dat de Minister van Justitie het besluit tot bevriezing van de thuiskopieregeling nooit had mogen nemen.

Uit Europese wetgeving en rechtspraak volgt immers dat op de Staat de verplichting rust om er voor te zorgen dat rechthebbenden een zogenoemde billijke compensatie ontvangen voor thuiskopieën, die het nadeel compenseert dat rechthebbenden lijden als gevolg van het maken van thuiskopieën. Die billijke compensatie wordt nu niet ontvangen, aldus het Hof, doordat de Staat de hoogte van de thuiskopie-vergoeding heeft bevroren en daarnaast digitale audiospelers en digitale videorecorders buiten beschouwing heeft gelaten. Daardoor heeft de Staat in strijd met regelgeving gehandeld en is zij gehouden de geleden schade te vergoeden. De hoogte van die schade moet in een aparte procedure worden vastgesteld.

Staatssecretaris Teeven heeft aangegeven de thuiskopieregeling af te willen schaffen om een downloadverbod in te voeren. Hiervoor bleek vorig jaar geen Kamermeerderheid. Het Hof bestrijdt nadrukkelijk de opvatting van Teeven dat het thuiskopiestelsel “onwerkbaar” zou zijn. Afschaffing van de thuiskopieregeling is niet aan de orde.

NORMA, de vakbonden en individuele artiesten zijn verheugd met deze uitspraak en vertrouwen er op dat de Minister van Justitie naar aanleiding hiervan onmiddellijk stappen zal ondernemen om een vergoeding op mp3-spelers en dvd harddiskrecorders in te stellen.

Rechtvaardigheid
NORMA-directeur Wisso Wissing: “We zijn uiteraard zeer content met de uitspraak, die recht doet aan de tekst van de wet en de Europese Richtlijn. Met deze uitspraak worden de besprekingen over een eerlijke vergoeding voor musici en acteurs heropend.”

 

Klik hier voor het officele pers bericht en arrest gerechtshof

 

Laatste nieuws