Nieuws

23 april 2017

Advies SER en Raad voor Cultuur

ACT Nieuws

In een gezamenlijk advies komen de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur met concrete voorstellen om de zwakke arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector te verbeteren. In een eerdere verkenning (januari 2016) hebben deze raden vastgesteld dat de arbeidspositie van veel mensen in de culturele en creatieve sector zorgwekkend is.

 

De voorgestelde oplossingen liggen in de volgende richtingen: vergroten van het verdienvermogen en inkomenszekerheid, onder meer door de ontwikkeling van honorariumrichtlijnen; bevorderen van scholing en duurzame inzetbaarheid; en versterken van de sociale dialoog.

Kern van de problematiek omschrijft Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, als volgt: “Kunst en cultuur zijn essentieel voor onze samenleving. Maar de waarde die de sector creëert, komt lang niet altijd bij de makers terecht. De sector moet daarom in actie komen, waar nodig samen met de overheid.”

De raden zien de cultuursector als een logische plek om te experimenteren met versoepeling van het mededingingsrecht, zodat zzp’ers collectief kunnen onderhandelen (wat nu niet mag). Hier maakt ACT zich al jaren hard voor.

Lees hier het hele rapport.

In een gezamenlijk advies komen de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur met concrete voorstellen om de zwakke arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector te verbeteren. In een eerdere verkenning (januari 2016) hebben deze raden vastgesteld dat de arbeidspositie van veel mensen in de culturele en creatieve sector zorgwekkend is. 

De voorgestelde oplossingen liggen in de volgende richtingen: vergroten van het verdienvermogen en inkomenszekerheid, onder meer door de ontwikkeling van honorariumrichtlijnen; bevorderen van scholing en duurzame inzetbaarheid; en versterken van de sociale dialoog. 

Kern van de problematiek omschrijft Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, als volgt: “Kunst en cultuur zijn essentieel voor onze samenleving. Maar de waarde die de sector creëert, komt lang niet altijd bij de makers terecht. De sector moet daarom in actie komen, waar nodig samen met de overheid.” 

Laatste nieuws