Romijn Conen

Bio

Romijn Conen, afgestudeerd aan de Theaterschool in Eindhoven in 1991.

Ik ben gehandicapt (na een herseninfarct in september 2015) aan rechterbeen (draag bij het lopen een brace) en arm (half verlamt) en een rest-afasie.

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker hersenhelft. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte/ herseninfarct, ook wel CVA genoemd. Bij mij was het een kleine verwonding die ik opgelopen had tijdens de laatste try-out van de theaterproductie “Feest!” in september 2015.  Een kleine verwonding aan de binnenzijde van mijn linker halsslagader die ervoor gezorgd heeft dat de hersenen een poos geen bloed hebben gehad. Dat heeft tot gevolg gehad dat ik – later die avond – een herseninfarct heb gehad waarbij ik naast gedeeltelijke verlamming aan rechterarm en been ook een rest-afasie heb overgehouden.)

Ik kan nog steeds goed tekst leren, en bij gekende tekst is de afasie nauwelijks waarneembaar.

CV

Algemeen

NL
Bariton
Duits, Engels, noord-limburgs
Ja
Auto

Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg

Maten

1.83
donker bru
groen-brui
48-50
44-45
73
32
41
32
61