Nieuws

3 september 2015

ACT Monitor 2015

ACT Nieuws

De cijfers zijn bekend!

Op donderdag 3 september werd tijdens het Theater Festival de eerste ACT Monitor gepresenteerd in de Koninklijke Foyer van Stadsschouwburg Amsterdam. Onderzoekers Henk Vinken en Teunis IJdens (Phyrrula Research Consultants) lichtten de meest opvallende resultaten toe. Actrice Ghieslaine Guardiola leidde de presentatie en actrice Relinde de Graaff sloot de presentatie af met een column over de werkelijkheid achter de feiten.

 

De ACT Monitor is het onderzoek naar de ontwikkelingen in het werk en inkomen van professionele acteurs in Nederland. ACT is voornemens dit onderzoek regelmatig te herhalen om trends te signaleren.

 

Enkele opvallende resultaten:

  • Het modale bruto jaarinkomen van ACT-leden bedroeg in 2014 om en nabij de € 36.000, wat ongeveer overeenkomt met het modaal inkomen in Nederland. Modaal betekent dat dat de grootste groep is: bijna een kwart van de leden had ongeveer dit jaarinkomen. Meer dan de helft verdiende in 2014 echter minder.
  • Inkomsten uit acteerwerk zijn scheef verdeeld in vergelijking met het totale jaarinkomen: er zijn tamelijk veel ACT-leden die tamelijk weinig verdienen met acteren en tamelijk weinig die er veel mee verdienen. Het modale ACT-lid – de grootste groep dus – verdiende in 2014 minder dan € 4.500 met acteerwerk.
  • Ruim 70% van de ACT-leden heeft enige inkomsten uit rechtenvergoedingen maar het aandeel daarvan in de inkomsten uit werk op het vakgebied is met 5% maar heel gering.
  • Bijna twee derde van de ACT-leden (63%) doet naast acteerwerk ook ander betaald werk op het vakgebied, vooral lesgeven (theater, drama) of ook regisseren, produceren en dergelijke. 
  • Een derde (32%) heeft (tevens) overige betaalde werkzaamheden buiten het vakgebied, bijvoorbeeld in de horeca of als postbezorger.
  • Onbetaalde activiteiten– auditeren, promotie, reizen, studeren en dergelijke – maken deel uit van het acteursvak. Elke twee uur betaald acteerwerk en ander werk op het vakgebied ‘kost’ ruim één uur onbetaalde activiteiten die daar direct mee verbonden zijn.
  • Bijna twee derde van de ACT-leden kan naar eigen zeggen goed of redelijk rondkomen van acteerwerk en ander werk op het vakgebied. De rest staat er minder goed voor: 15% kan er amper van rondkomen en vijfde (21%) helemaal niet. Wie niet of amper kan rondkomen van werk op het vakgebied heeft veel vaker inkomsten uit overig werk buiten het vakgebied, of is – als hij of zij samenwoont met een partner – mede aangewezen op inkomsten van zijn of haar partner. 

Laatste nieuws