Nieuws

16 februari 2021

ACT Corona Monitor 2020

ACT Nieuws

Afgelopen december hebben we jullie de ACT Monitor gestuurd. Sinds een paar jaar investeert ACT in de monitor om het werk en inkomen van onze leden in kaart te brengen. En dat is belangrijk, vooral in de lobby die we met de politieke partijen en organisaties voeren. Gelukkig hebben veel leden de enquete ingevuld. Gelukkig, omdat het een belangrijk onderzoek is. Het is 20 minuten invulwerk, maar dan krijg je ook wat, namelijk veel cijfers en grafieken en daar zijn de bewindslieden dol op.

De ACT Corona Monitor 2020 gaat na wat de voorlopige effecten van het coronavirus zijn op het werk en inkomen van acteurs, of er gebruik is gemaakt van steunmaatregelen en hoe men verder poogt te ‘overleven’ als acteur of in een andere rol als werkende persoon.

Er is ook aandacht gevraagd voor een ander onderwerp, dat losstaat van corona, maar bijzonder urgent is: er werden een aantal korte vragen opgenomen over tarieven per voorstelling, draaidag en of hierover (minimum- of norm-)afspraken moeten komen.
Wij zijn blij jullie een overzicht te presenteren en danken diegene die moeite hebben gedaan om de monitor in te vullen!

ACT Corona Monitor 2020

Laatste nieuws