Nieuws

12 september 2021

ACT Award voor Jeffrey Meulman

ACT Nieuws

‘De afgelopen jaren werkte Jeffrey Meulman als directeur/bestuurder van het Nederlands Theater Festival en Amsterdam Fringe Festival met tomeloze inzet aan het meer zichtbaar maken van de positie van acteurs en het acteursvak. Door middel van talkshows en discussieavonden heeft Jeffrey geprobeerd de drempel, voor mensen voor wie het theater een nieuwe ervaring is, te verlagen. Ondanks beperkte budgetten heeft Jeffrey zich altijd voor 100% ingezet om mensen te overtuigen van het belang van het festival en daarmee het belang van theater. En dat voor een brede groep. Hij bracht culturen samen en heeft tradities omgegooid om een nieuwe beweging te bewerkstelligen. Zo heeft hij de moed gehad om het traditionele Gala van het Nederlands Theater om te gooien en het opnieuw op te bouwen. Dat heeft ertoe geleid dat het festival gala voor veel acteurs een must is geworden om bij te zijn. ‘

Met veel plezier reikt ACT de ACT Award dit jaar uit aan Jeffrey Meulman.

Laatste nieuws