Nieuws

20 januari 2021

Aangepast COVID-19 protocol

Algemeen

Naar aanleiding van de laatste persconferentie is het COVID-19 protocol voor de AV-sector op enkele kleine punten aangepast. Bijgaand de meest actuele versie (pdf); de Nederlandse en Engelse versie zijn ook gepubliceerd op de website van de producentenalliantie.

Aanpassingen versie 3.3
Onderstaand de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (gecursiveerd):

1. In de preambule zijn twee data aangepast vanwege het verlengen van de lockdown:

=> Het is in ieder geval in de periode van 15 december 2020 tot en met (ten minste) 9 februari 2021 niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties.

=> Het dringende advies is om tot (ten minste) eind maart geen reizen te boeken of te maken naar het buitenland, tenzij strikt noodzakelijk.

2. In het protocol is het onderstaande aangepast naar aanleiding van de nieuwe landelijke richtlijn voor middelbare scholen:

=> Kinderen tot 12 jaar hoeven onderling géén 1,5 meter afstand te houden.

Continueren werkzaamheden + voorwaarden
Ook nu geldt dat werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties voortgezet kunnen worden mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Onderstaand de belangrijkste. Alle voorwaarden en aanvullende adviezen zijn opgenomen in de preambule van het protocol en op onze website (FAQ).

  • Werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden wanneer deze noodzakelijk zijn voor de continuering van de bedrijfsactiviteiten.
  • Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector.
  • Het is niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames van AV-producties (in ieder geval in de periode van 15 december 2020 t/m ten minste 9 februari 2021).
  • Ook voor medewerkers die betrokken zijn bij AV-producties is het uitgangspunt: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. (Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet strikt noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor kantoorwerkzaamheden van bijvoorbeeld productiemaatschappijen. Houd het aantal aanwezigen zo laag mogelijk en borg de 1,5 meter onderlinge afstand. Vermijd niet-noodzakelijke reizen.

Laatste nieuws