Inloggen
Wachtwoord opvragen
Onthouden
ACT - Algemene Ledenvergadering en borrel
Door  |  25 Januari 2019 00:00 uur
ACT - Algemene Ledenvergadering en borrel Maandag 28 januari 2019 - Algemene Ledenvergadering en borrel

Wat: Algemene Ledenvergadering (ALV) en borrel
Wie: ACT-leden
Wanneer: maandag 28 januari 2019 tussen 17:00 - 18:30 uur
Waar: De Brouwerij - Brouwersgracht 3 Amsterdam
Kosten: Geen kosten, aanmelden via actkantoor@acteursbelangen.nl

Toelichting ALV:
Tijdens deze ALV wordt de goedkeuring van de leden gevraagd voor de gewijzigde statuten op gesteld door KAeP Notaris te Utrecht. De voorgestelde wijzigingen worden toegelicht tijdens deze ALV. De statuten kan je opvragen via actkantoor@acteursbelangen.nl

Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen tijdens een ALV waarbij tenminste 2/3 van het alle leden aanwezig of vertegenwoordigd is (zie huidige statuten, artikel 20/lid3). Tijdens de ALV van maandag 14 januari 2019 waar alle aanwezige leden akkoord met de statutenwijziging maar is het quorum niet gehaald. Daarom is er op maandag 28 januari een tweede ALV gepland. De statutenwijziging kan dan worden goedgekeurd mits 2/3 van de aanwezige leden akkoord is.

Alleen leden van Act kunnen reacties plaatsen.